תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
ירושליםמטה יהודה, נוה מיכאלערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםמי/ 02/ 005/ 1דחיית בקשה לבניית בית חדש למגורים
ירושליםמטה יהודה, נוה מיכאלתוכניתמי/ 158כביש רוגלית - עין צורים
ירושליםמטה יהודה, נוה מיכאלתוכניתמי/ 418קביעת יעודי קרקע - רוגלית.
ירושליםמטה יהודה, נוה מיכאלתוכניתמי/ 444תיחום שטח פיתוח של מושב רוגלית.06/01/1983
ירושליםמטה יהודה, נוה מיכאלתוכניתמי/ 444/ בנוה מיכאל - הרחבה ב' - הוספת 160 יח"ד
ירושליםמטה יהודה, נוה מיכאלתוכניתמי/ 880צומת רוגלית (נוה מיכאל) - דרך אזורית מס' 367
ירושליםמטה יהודה, נוה מיכאלתוכניתמי/ במ/ 444/ אמושב רוגלית שינוי לתכנית מי / 444 ושינוי לתכנית מי / 20016/11/1997
ירושליםמטה יהודה, אביעזר, אדרת, גבעת ישעיהו, גפן, זכריה, זנוח, ישעי, לוזית, מחסיה, נוה מיכאל, נחושה, עגור, צפרירים, שדות מיכה, תירושתוכניתתממ/ 1/ 28תכנית מתאר מחוזית מחוז ירושלים-שינוי מס' 28-תעסוקות לא חקלאיות במושבים25/07/2000