תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןהגליל התחתון, ארבלערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים005/ 11/ 2בניית רפת חלב + מכון חליבה + סככה לכלים חקלאיים בשטח כולל של 2196 מ"ר
צפוןהגליל התחתון, ארבלערר על החלטת ועדת ערר221/ 03/ 2היתר בניה
צפוןהגליל התחתון, ארבלערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה287/ 11/ 2ערר על תכנית מפורטת מס' גת/מק/1/4382
צפוןהגליל התחתון, ארבלבקשה ועדה מקומיתארבל 2010/ 0146הקמת רפת חלב+מכון חליבה+סככה לכלים חקלאיים+גדר רשת
צפוןהגליל התחתון, ארבלתוכניתג/ 10490צימר במושב ארבל, שינוי למתאר18/04/2000
צפוןהגליל התחתון, ארבלתוכניתג/ 11825מושב ארבל - מגורים17/01/2002
צפוןהגליל התחתון, ארבלתוכניתג/ 1200כביש גישה למצבת מסדר "אל הנבואה"27/04/1972
צפוןהגליל התחתון, ארבלתוכניתג/ 13098נחלה 45 - ארבל09/03/2004
צפוןהגליל התחתון, ארבלתוכניתג/ 13741רמת ארבל
צפוןהגליל התחתון, ארבלתוכניתג/ 14040הרחבת אזור משק חקלאי-חלקות א' בנחלה מס' 20 במושב ארבל:08/06/2005
צפוןגלילית מחוז צפון, הגליל המזרחי, הגליל התחתון, מרום הגליל, עמק הירדן, מקומי - מחוזי מחוז הצפון, עילבון, ארבלתוכניתג/ 16192יער מסד ארבל17/03/2011
צפוןהגליל התחתון, ארבלתוכניתג/ 16200מרכז שירותים גן לאומי ארבל
צפוןהגליל התחתון, ארבלתוכניתג/ 19886חוות לולים - אזור תעשייה קדמת גליל,ארבל.
צפוןהגליל התחתון, ארבלתוכניתג/ 20068מגרש 52 - מושב ארבל
צפוןהגליל התחתון, ארבלתוכניתג/ 2940כבישים פנימיים -נחל ארבל
צפוןהגליל התחתון, ארבלתוכניתג/ 4382מושב ארבל12/12/2007
צפוןהגליל התחתון, ארבלתוכניתג/ 5278חלוקת מגרשים בנחל ארבל20/02/1992
צפוןהגליל התחתון, ארבלתוכניתג/ 5392חלוקה מחדש של חלקות - (גניזה)
צפוןהגליל התחתון, ארבלתוכניתג/ 586רכוז בדווים נחל ארבל07/10/1966
צפוןהגליל התחתון, ארבלתוכניתג/ 6191מגורים לבן ממשיך ארבל28/01/1993
צפוןהגליל התחתון, ארבלתוכניתג/ 6327כפר הנופש ארבל, ארבל - (גניזה)
צפוןהגליל התחתון, ארבלתוכניתג/ 66ארבל
צפוןהגליל התחתון, ארבלתוכניתג/ 7763שנוי בתקנון, נחל ארבל16/01/1996
צפוןהגליל התחתון, ארבלתוכניתג/ 8092הגדלת תחום שטח הפיתוח, ארבל
צפוןהגליל התחתון, ארבלתוכניתג/ 8366תכנית מפורטת מס' 8366 איזור קייט ונופש ארבל
צפוןהגליל התחתון, ארבלתוכניתג/ 9481מגורים למשתכנים מושב ארבל.16/11/2000
צפוןהגליל התחתון, ארבלתוכניתג/ 9893כבי ש עוקף - מושב ארבל18/04/2000
צפוןהגליל התחתון, ארבלתוכניתגנ/ 15278יח' אירוח, מגרש 32, מושב ארבל
צפוןהגליל התחתון, ארבלתוכניתגנ/ 17589נחלה 39, ארבל23/02/2011
צפוןהגליל התחתון, ארבלתוכניתגת/ מק/ 4382/ 1שינוי חלוקת שטחי בניה המותרים, ארבל
צפוןהגליל התחתון, ארבלתוכניתגת/ מק/ 4382/ 2החלפת שטחים בנחלה מס' 55 - ארבל
צפוןהגליל התחתון, ארבלתוכניתגת/ מק/ 4382/ 3איחוד וחלוקה ללא שינוי בשטח הכולל של כל יעוד קרקע ושינוי בקוי בניין - ארבל18/10/2012
צפוןהגליל התחתון, ארבלתוכניתגת/ מק/ 9481/ 1שינוי הוראות תכנית ג/ 9481, ארבל
צפוןהגליל התחתון, ארבלתוכניתגת/ מק/ 9481/ 2הקמת בריכת שחיה פרטית, ארבל07/12/2009
צפוןהגליל התחתון, ארבלתוכניתגת/ מק/ 9481/ 3שינוי קווי בנין ותכסית, מושב ארבל22/02/2012
צפוןהגליל התחתון, ארבלתוכניתגת/ מק/ 9481/ 4הקטנת קווי בניין ,ארבל04/08/2011