תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
ירושליםמטה יהודה, כפר הנוער-קרית יעריםתוכניתהל/ 241הרחבת שטח למבנה ציבור וקביעת אחוזי בניה לישיבת טלז- קרית יערים.
ירושליםמטה יהודה, כפר הנוער-קרית יעריםתוכניתהל/ מק/ 187איחוד וחלוקה חדשה של מגרש 53.01/12/1998
ירושליםמטה יהודה, כפר הנוער-קרית יעריםתוכניתהל/ מק/ 197קביעת קוי בנין חדשים01/12/1998
ירושליםמטה יהודה, כפר הנוער-קרית יעריםתוכניתהל/ מק/ 236הרחבת שטחים לבניני צבור31/12/1998
ירושליםמטה יהודה, כפר הנוער-קרית יעריםתוכניתמי/ 106הקמת מוסדות חנוך ושכונת מגורים - קרית יערים.02/04/1970
ירושליםמטה יהודה, כפר הנוער-קרית יעריםתוכניתמי/ 135תכנון פתוח האזור למטרת הקמת שכונת מגורים - קרית יערים.24/02/1972
ירושליםמטה יהודה, כפר הנוער-קרית יעריםתוכניתמי/ 135/ אשינויי יעוד, קביעת בינוי והגדלת אחוזי בניה - קרית יערים15/10/1992
ירושליםמטה יהודה, כפר הנוער-קרית יעריםתוכניתמי/ 185שינוי יעוד חלקות - קרית יערים.
ירושליםמטה יהודה, כפר הנוער-קרית יעריםתוכניתמי/ 204/ אשינוי יעוד שטח למוסדות בריאות ונופש - גבעת יערים.
ירושליםמטה יהודה, כפר הנוער-קרית יעריםתוכניתמי/ 232/ דהגדלת אחוזי בניה -טלז סטון13/03/1996
ירושליםמטה יהודה, כפר הנוער-קרית יעריםתוכניתמי/ 490שינוי יעוד חלק מחלקה - קרית יערים.
ירושליםמטה יהודה, כפר הנוער-קרית יעריםתוכניתמי/ 757שינוי יעוד מאזור חקלאי ואזור ספורט ומאזור חקלאי לחקלאי מיוחד -קרית יערים22/05/1998
ירושליםמטה יהודה, כפר הנוער-קרית יעריםתוכניתמי/ 758ישיבת מאור חכמי מערב -טלז סטון18/06/1996
ירושליםמטה יהודה, כפר הנוער-קרית יעריםתוכניתמי/ במ/ 135/ אשינוי תכנית מתאר מקומית לשכונת קרית יערים
ירושליםמטה יהודה, כפר הנוער-קרית יעריםתוכניתמק/ הל/ 187איחוד וחלוקה מחדש וקביעת קוי בנין - טלז סטון
ירושליםמטה יהודה, כפר הנוער-קרית יעריםתוכניתמק/ הל/ 197קביעת קוי בנין חדשים לפי התשריט - קרית יערים
ירושליםמטה יהודה, כפר הנוער-קרית יעריםתוכניתמק/ הל/ 236הרחבת שטחים למבני ציבור - קרית יערים