תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
ירושליםמטה יהודה, אביעזרערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםמי/ 08/ 339/ 1בקשה להיתר
ירושליםמטה יהודה, אביעזרתוכניתמי/ 253תיחום שטח פיתוח של המושב אביעזר.
ירושליםמטה יהודה, אביעזרתוכניתמי/ 253/ אתיחום שטח הפיתוח של מושב אביעזר.
ירושליםמטה יהודה, אביעזר, מטעתוכניתמי/ 301יעוד שטחים למוסדות - בין מושב מטע ואביעזר.
ירושליםמטה יהודה, אביעזרתוכניתמי/ במ/ 253/ במושב אביעזר23/04/1992
ירושליםמטה יהודה, אביעזרתוכניתמי/ מק/ 253/ השינוי קווי בנין מושב אביעזר מגרש 218
ירושליםמטה יהודה, אביעזר, אדרת, גבעת ישעיהו, גפן, זכריה, זנוח, ישעי, לוזית, מחסיה, נוה מיכאל, נחושה, עגור, צפרירים, שדות מיכה, תירושתוכניתתממ/ 1/ 28תכנית מתאר מחוזית מחוז ירושלים-שינוי מס' 28-תעסוקות לא חקלאיות במושבים25/07/2000
ירושליםמטה יהודה, אביעזרתוכניתתממ/ 1/ 36תכנית מתאר מחוזית -מחוז ירושלים- שינוי מס' 36 -קמפוס השלום03/02/2010