תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
ירושליםמטה יהודה, מטעתוכניתיג/ 52מושב מטע22/11/1951
ירושליםמטה יהודה, מטעערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםמי/ 05/ 087/ 1בקשה לתכנית שינויים לבית חדש
ירושליםמטה יהודה, מטעערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםמי/ 05/ 259/ 1תכנית שינויים למגורים
ירושליםמטה יהודה, מטעתוכניתמי/ 278תיחום שטח הפיתוח של מושב מטע.24/02/1983
ירושליםמטה יהודה, מטעתוכניתמי/ 278/ אשינוי יעוד השטח מאזור חקלאי א' לאזור מגורים.04/07/1985
ירושליםמטה יהודה, מטעתוכניתמי/ 278/ גמושב מטע חלוקה נחלה 48 ושינוי יעוד למקלט ציבורי
ירושליםמטה יהודה, אביעזר, מטעתוכניתמי/ 301יעוד שטחים למוסדות - בין מושב מטע ואביעזר.
ירושליםמטה יהודה, מטעתוכניתמי/ במ/ 278/ אמושב מטע-הרחבה15/06/1999
ירושליםמטה יהודה, מטעתוכניתמשי/ 16הכנת תוכנית מפורטת לצרכי רישום אדמות מושב מטע והסביבה בספרי המקרקעין לפי התשרי09/11/2004