תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
ירושליםמטה יהודה, מסלת ציוןבקשה ועדה מקומית20030019שימוש חורג ממבנה לול קיים לאחסנה. משק 14, מסילת ציון
ירושליםמטה יהודה, מסלת ציוןתוכניתיג/ 37/ אמסילת ציון25/11/1954
ירושליםמטה יהודה, מסלת ציוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםמי/ 03/ 068/ 1מתן היתר לפירוק תורן
ירושליםמטה יהודה, מסלת ציוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםמי/ 03/ 153/ 1פירוק תורן סלקום קיים והקמת מתקן תקשורת משותף לפלאפון וסלקום
ירושליםמטה יהודה, מסלת ציוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםמי/ 04/ 128/ 1בקשה לגידור שטח לשימוש כמשתלה
ירושליםמטה יהודה, מסלת ציוןתוכניתמי/ 165כביש מהיר ירושלים תל-אביב - קטע ליד שער הגיא.15/02/1973
ירושליםמטה יהודה, מסלת ציוןתוכניתמי/ 439שרותי נפט - שטח למילוי מיכליות בלבד - מסילת ציון.24/02/1983
ירושליםמטה יהודה, מסלת ציוןתוכניתמי/ 482שינוי יעוד שטח - מסילת ציון.
ירושליםמטה יהודה, מסלת ציוןתוכניתמי/ 511קביעת יעוד קרקע - מסילת ציון.
ירושליםמטה יהודה, מסלת ציוןתוכניתמי/ 511/ בהמשך הרחבת מושב מסילת ציון.03/08/2000
ירושליםמטה יהודה, מסלת ציוןתוכניתמי/ 511/ גשנויי יעודים וקביעת בינוי להקמת אזור מגורים חדש - מושב מסילת ציון.
ירושליםמטה יהודה, מסלת ציוןתוכניתמי/ 511/ זפיצול מגרש מס' 32 לשני מגרשים ותוס' יח"ד. מגרש 32 מושב מסילת ציון08/11/2007
ירושליםמטה יהודה, מסלת ציוןתוכניתמי/ 512שינוי יעוד שטח - מסילת ציון.10/12/1987
ירושליםמטה יהודה, מסלת ציוןתוכניתמי/ 733מחלף שער הגיא19/11/1992
ירושליםמטה יהודה, אשתאול, מסלת ציון, נחםתוכניתמי/ 846/ אדרך מס' 38 - קטע שער הגיא - נחם10/06/2012
ירושליםמטה יהודה, מסלת ציוןתוכניתמי/ במ/ 511/ אמסילת ציון-הקמת אזור מגורים חדש.30/12/1993
ירושליםמטה יהודה, מסלת ציוןתוכניתמי/ מק/ 511/ ומשק 60 קווי בנין14/12/2000
ירושליםמטה יהודה, מסלת ציוןתוכניתמי/ מק/ 512/ אתחנת דלק מסילת ציון12/04/2011
ירושליםמטה יהודה, מסלת ציוןתוכניתמק/ מי/ 511/ חשינוי בקווי בניין, מושב מסילת ציון30/06/2008
ירושליםמטה יהודה, מסלת ציוןתוכניתמשי/ 28הכנת תוכנית מפורטת לצרכי רישום אדמות מושב מסילת ציון והסביבה בספרי המקרקעין13/09/2005