תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
ירושליםמטה יהודה, צפריריםתוכניתיג/ 105מושב צפרירים11/12/1958
ירושליםמטה יהודה, צפריריםתוכניתיג/ 106תכנית מפורטת למושב עובדים15/09/1960
ירושליםמטה יהודה, צפריריםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםמי/ 04/ 112/ 1אי מתן החלטה בבקשה להיתר
ירושליםמטה יהודה, צפריריםתוכניתמי/ 121שימור אתרי טבע בחבל עדולם.
ירושליםמטה יהודה, צפריריםתוכניתמי/ 571תיחום שטח הפיתוח של מושב צפרירים כישוב חקלאי.
ירושליםמטה יהודה, צפריריםתוכניתמי/ 837הרחבת מושב צפרירים
ירושליםמטה יהודה, צפריריםתוכניתמי/ 837/ אצפרירים, תכנון והסדרת מערך הישוב הקיים והרחבתו
ירושליםמטה יהודה, צפריריםתוכניתמי/ 873/ אתכנית מי/837/ א - מושב צפרירים
ירושליםמטה יהודה, אביעזר, אדרת, גבעת ישעיהו, גפן, זכריה, זנוח, ישעי, לוזית, מחסיה, נוה מיכאל, נחושה, עגור, צפרירים, שדות מיכה, תירושתוכניתתממ/ 1/ 28תכנית מתאר מחוזית מחוז ירושלים-שינוי מס' 28-תעסוקות לא חקלאיות במושבים25/07/2000