תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
ירושליםמטה יהודה, נתיב הל"התוכניתיג/ 40נתיב הל"ה, בית נטף20/09/1951
ירושליםמטה יהודה, נתיב הל"התוכניתמי/ 1008הקמת חווה תיירותית "חוות צוק" מדרום לנתיב הל"ה, מזרחית לגבעת ישעיהו
ירושליםמטה יהודה, נתיב הל"התוכניתמי/ 1009הקצאת שטח עבור בריכת אגירה למים ותחנת שאיבת מים בסמיכות לקיבוץ הל"ה09/02/2012
ירושליםמטה יהודה, נתיב הל"התוכניתמי/ 136הקמת תחנת קרקע לקשר עם לוינים - עמק האלה.26/11/1970
ירושליםמטה יהודה, נתיב הל"התוכניתמי/ 251שינוי יעוד אזור יער לשטח מקומות מיוחדים - נתיב הל"ה.
ירושליםמטה יהודה, נתיב הל"התוכניתמי/ 535גבעת הקרב של הל"ה - יעוד אתר לאומי13/03/1996
ירושליםמטה יהודה, נתיב הל"התוכניתמי/ 684תכנית מפורטת לקבוץ נתיב הל"ה.12/05/1994
ירושליםמטה יהודה, נתיב הל"התוכניתמי/ 684/ גתכנית מתאר לקיבוץ נתיב הל"ה
ירושליםמטה יהודה, נתיב הל"התוכניתמי/ 819יעוד שטח לשמורת טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה - לאורך נחל האלה - עמק האלה.06/04/2003
ירושליםמטה יהודה, נתיב הל"התוכניתמי/ 828שינוי יעוד לאזור תעשיה - קיבוץ נתיב הל"ה15/08/1996
ירושליםמטה יהודה, נתיב הל"התוכניתמי/ 828/ אשינויי יעודים וקביעת תנאים לפיתוח תשתיות של אזוה"ת - קיבוץ נתיב הל"ה.
ירושליםמטה יהודה, נתיב הל"התוכניתמי/ 929הקמת כפר נופש תנכ"י - עמק האלה.
ירושליםמטה יהודה, נתיב הל"התוכניתמי/ 965תכנית מפורטת לבית עלמין - מזרחית לקיבוץ נתיב הל"ה
ירושליםמטה יהודה, נתיב הל"התוכניתמי/ מק/ 684/ אתחנת דלק13/12/2001
ירושליםמטה יהודה, נתיב הל"התוכניתמי/ מק/ 684/ בתעשיה-הרחבה.28/03/2001
ירושליםמטה יהודה, נתיב הל"התוכניתמשי/ 6משבצות חקלאיות נתיב הל"ה13/02/1992
ירושליםמטה יהודה, נתיב הל"התוכניתתממ/ 1/ 39כפר נופש "עמק דוד"17/08/2005