תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
ירושליםמטה יהודה, בר גיוראתוכניתמי/ 125יעוד שטח למחנות נוער ליד מושב בר-גיורא.
ירושליםמטה יהודה, בר גיוראתוכניתמי/ 198תיחום שטח הפיתוח של מושב בר גיורא כישוב חקלאי.
ירושליםמטה יהודה, בר גיוראתוכניתמי/ 198/ אמושב בר גיורא.25/03/1993
ירושליםמטה יהודה, בר גיוראתוכניתמי/ 198/ בתיחום שטח הפיתוח של מושב בר גיורא .07/01/1993
ירושליםמטה יהודה, בר גיוראתוכניתמי/ 198/ ב/ 1מושב בר גיורא - מגרשי מגורים רח' הערבה
ירושליםמטה יהודה, בר גיוראתוכניתמי/ 198/ גשינוי יעוד ממבני ציבור למגורים - בר גיורא01/11/1993
ירושליםמטה יהודה, בר גיוראתוכניתמי/ 198/ דהרחבת מושב בר גיורא בהיקף של 92 יח"ד
ירושליםמטה יהודה, בר גיוראתוכניתמי/ 198/ השינוי יעוד למבנה ציבור, אזור מגורים א' ולדרך - מושב בר גיורא20/12/2005
ירושליםמטה יהודה, בר גיוראתוכניתמי/ 284יעוד שטח לשמורות טבע - הר גיורא.15/12/1977
ירושליםמטה יהודה, בר גיוראתוכניתמי/ 451קביעת יעודי קרקע - בר גיורא.
ירושליםמטה יהודה, בר גיוראתוכניתמי/ 524שינוי יעוד שטח - תחנת דלק - ליד בר גיורא
ירושליםמטה יהודה, בר גיוראתוכניתמי/ 966תכנית מפורטת לבית עלמין אזורי - בר גיורא
ירושליםמטה יהודה, בר גיוראתוכניתמשי/ 19הכנת תוכנית מפורטת לצרכי רישום אדמות מושב בר גיורא והסביבה09/11/2004