תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
ירושליםמטה יהודה, אבן ספירערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםמי/ 06/ 166/ 1בקשה לתוספת בניה למגורים
ירושליםמטה יהודה, אבן ספירתוכניתמי/ 139יעוד שטח האתר לנופש - סטף.04/10/1973
ירושליםמטה יהודה, אבן ספירתוכניתמי/ 282יעוד שטח להקמת מבנה מעבדת מחקר חקלאית - אבן ספיר.
ירושליםמטה יהודה, אבן ספירתוכניתמי/ 538קביעת הוראות בניה - אבן ספיר
ירושליםמטה יהודה, אבן ספירתוכניתמי/ 538/ אכפר הנופש אבן ספיר
ירושליםמטה יהודה, אבן ספירתוכניתמי/ 581שינוי לתכנית המתאר מי / 200 - אבן ספיר
ירושליםמטה יהודה, אבן ספירתוכניתמי/ 762שינוי מס' 19 ל / ת / מ / מ / 1 -מכון טיהור שפכים מהאגנים המערביים של ירושלים
ירושליםמטה יהודה, אבן ספירתוכניתמי/ 812איזור מגורים ליד מושב אבן ספיר
ירושליםמטה יהודה, אבן ספירתוכניתמי/ 838מושב אבן ספיר - הרחבת הישוב הקיים04/09/2007
ירושליםמטה יהודה, אבן ספירתוכניתמי/ 838/ אשינוי מאזור חקלאי א' לאזור מגורים א', 80 יח"ד חדשות, מושב אבן ספיר
ירושליםמטה יהודה, אבן ספירתוכניתמי/ במ/ 812מושב אבן ספיר-שינוי יעוד מאזור חקלאי לאזור מגורים.
ירושליםמטה יהודה, אבן ספירתוכניתמשי/ 25הכנת תוכנית מפורטת לצרכי רישום אדמות אבן ספיר בספרי המקרקעין לפי התשריט05/11/2007
ירושליםמטה יהודה, אבן ספירישות כלליתעתמ/ ימ/ 06/ 119נעמי דיאבילה נגד הועדה המחוזית , ועד מושב אבן ספיר
ירושליםמטה יהודה, אבן ספירישות כלליתעתמ/ ימ/ 06/ 1229מושב אבן ספיר נגד המועצה הארצית - ועדה מחוזית
ירושליםמטה יהודה, אבן ספירתוכניתתממ/ 1/ 16תממ מחוז י-ם - שינוי מס' 16 - תחנת מיתוג ומעבר לקוי חשמל ראשיים אבן ספיר-צפית19/03/1992