תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
ירושליםמטה יהודה, איתניםתוכניתיג/ 60איתנים22/11/1951
ירושליםמטה יהודה, איתניםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםמי/ 07/ 062/ 1בקשה לבניה לקו ביוב
ירושליםמטה יהודה, איתניםתוכניתמי/ 191יעוד שטח חקלאי למוסדות ציבור ליד מוסד איתנים07/05/1976
ירושליםמטה יהודה, איתניםתוכניתמי/ 227יעוד שטח כשמורת טבע - הר הטיסים.20/04/1978