תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
ירושליםמטה יהודה, נוה אילןתוכניתיג/ 34נווה אילן06/10/1950
ירושליםמטה יהודה, נוה אילןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםמי/ 06/ 268/ 1התנגדות לגן אירועים
ירושליםמטה יהודה, נוה אילןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםמי/ 07/ 171/ 1בקשה לבנייה חדשה למגורים
ירושליםמטה יהודה, נוה אילןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםמי/ 12/ 151/ 1בקשה להיתר
ירושליםמטה יהודה, נוה אילןתוכניתמי/ 133פיתוח המקום למטרת התישבות - נוה אילן.22/02/1973
ירושליםמטה יהודה, נוה אילןתוכניתמי/ 133/ גהכנת תכנית מפורטת למושב נוה אילן.13/02/2000
ירושליםמטה יהודה, נוה אילןתוכניתמי/ 133/ דשכונת מגורים חדשה בנוה אילן14/12/2004
ירושליםמטה יהודה, נוה אילןתוכניתמי/ 178שינוי יעוד שטח חקלאי למלונאות ונופש - נוה אילן.02/09/1973
ירושליםמטה יהודה, נוה אילןתוכניתמי/ 178/ אקביעת בינוי להקמת בתי מלון - נוה אילן.08/05/1980
ירושליםמטה יהודה, נוה אילןתוכניתמי/ 178/ בשינוי יעוד שטח לאולפני הסרטה - נוה אילן.26/08/1986
ירושליםמטה יהודה, נוה אילןתוכניתמי/ 196שינוי יעוד שטח חקלאי לנופש - דרך נוה אילן.05/10/1979
ירושליםמטה יהודה, נוה אילןתוכניתמי/ 698תחנת תידלוק - נוה אילן.
ירושליםמטה יהודה, נוה אילןתוכניתמי/ 759קו מים 4 -תחנת שאיבה שער הגיא (נוה אילן)
ירושליםמטה יהודה, נוה אילןתוכניתמי/ 791תחמ"ש שער הגיא30/04/1995
ירושליםמטה יהודה, נוה אילןתוכניתמי/ 801/ אמחלף שורש ומחלפון נווה אילן23/06/2008
ירושליםמטה יהודה, נוה אילןתוכניתמי/ 950תחנת דלק, מסחר, מלונאות, אולם וגן אירועים בצומת נווה אילן
ירושליםמטה יהודה, נוה אילןתוכניתמי/ מק/ 133/ ח/ 1מתחם המלונאות בנווה אילן - הגדרת הוראות בניה
ירושליםמטה יהודה, נוה אילןתוכניתמק/ מי/ 133/ ד/ 1שינוי קוי בנין איחוד וחלוקה ושינויים במיקום מגרשים ותוואי כבישים - נוה אילן17/11/2005
ירושליםמטה יהודה, נוה אילןתוכניתמק/ מי/ 133/ ד/ 2שינוי בהוראות התכנית מי/ מק/ 133/ ד/ 1 בדבר חלוקת שטחים
ירושליםמטה יהודה, נוה אילןתוכניתמשי/ 9משבצות חקלאיות נוה אילן והסביבה13/02/1992
ירושליםמטה יהודה, נוה אילןישות כלליתעתמ/ ימ/ 07/ 672אורי יואל נגד הועדה המחוזית ,והועדה המקומית מטה יהודה