תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
ירושליםבית שמשישות כללית10/ המ/ 15בקשה להארכת מועד לפי 197 ב- בש/ 65/ ג
ירושליםבית שמשתוכנית102-0054791שכונת מגורים בדרום מזרח בית שמש- דמ"ז 2
ירושליםבית שמשתוכנית102-0055277שכונת מגורים בדרום מזרח בית שמש: שכונה ה' (דמ"ז 1)
ירושליםבית שמשתוכנית102-0057679מפעל "נשר" הר טוב
ירושליםבית שמשתוכנית102-0066951בית שמש רובע ד2
ירושליםבית שמשערר על החלטת ועדת מחוזית12/ 1ערר על החלטה ועדה מחוזית ירושלים בתכנית בש/ 160/ א - רמת בית שמש
ירושליםבית שמשערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםבש/ 02/ 026/ 102/
ירושליםבית שמשערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםבש/ 02/ 115/ 1אי מתן החלטה בתביעת פיצויים
ירושליםבית שמשערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםבש/ 02/ 116/ 1ערר על אי מתן החלטה בתביעת פיצויים
ירושליםבית שמשערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםבש/ 02/ 177/ 1ערר על אי מתן החלטה בתביעת פיצויים בגין תכנית תממ1 / 20/א
ירושליםבית שמשערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםבש/ 02/ 211/ 1ערר על אי מתן החלטה בבקשה להצבת אנטנה סלולרית
ירושליםבית שמשערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםבש/ 03/ 009/ 1בקשה לבניה חדשה למגורים של 58 יח"ד
ירושליםבית שמשערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםבש/ 03/ 026/ 1בנייה חדשה ועבודות עפר
ירושליםבית שמשערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםבש/ 03/ 061/ 1בנייה חדשה ועבודות עפר
ירושליםבית שמשערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםבש/ 03/ 064/ 1תוספת פרגולה ותוספת מחסן
ירושליםבית שמשערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםבש/ 03/ 142/ 1אי מתן תעודת גמר
ירושליםבית שמשערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותהבש/ 03/ 218/ 1סירוס להפקדת תכנית מפורטת
ירושליםבית שמשערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםבש/ 04/ 154/ 1התנגדות לתוספת למבנה קיים
ירושליםבית שמשערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםבש/ 04/ 156/ 1התנגדות להקמת גרם מדרגות
ירושליםבית שמשערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםבש/ 04/ 180/ 1התנגדות לבניה חדשה ועבודות עפר בבית משותף
ירושליםבית שמשערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםבש/ 04/ 181/ 1התנגדות לבניה חדשה ועבודות עפר בבית משותף
ירושליםבית שמשערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותהבש/ 04/ 201/ 1ערר על תכנית
ירושליםבית שמשערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםבש/ 04/ 222/ 1התנגדות לבנייה חדשה בבית משותף
ירושליםבית שמשערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםבש/ 04/ 223/ 1התנגדות לסלילת כביש וקירות תומכים
ירושליםבית שמשערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםבש/ 04/ 238/ 1בקשה לבניה חדשה לבית משותף
ירושליםבית שמשערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםבש/ 04/ 239/ 1בקשה לבנייה חדשה למגורים ועבודות עפר
ירושליםבית שמשערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםבש/ 04/ 240/ 1בנייה חדשה ועבודות עפר
ירושליםבית שמשערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםבש/ 04/ 241 / 1בקשה לבניה חדשה ועבודות עפר
ירושליםבית שמשערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםבש/ 05/ 079/ 1התנגדות לתוספת בניה לבניין קיים
ירושליםבית שמשערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםבש/ 05/ 132/ 1הודעה על ניתוק תשתיות
ירושליםבית שמשערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםבש/ 06/ 017/ 1ערר על החלטת שמאי מכריע
ירושליםבית שמשערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםבש/ 06/ 018/ 1ערר על החלטת שמאי מכריע
ירושליםבית שמשערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםבש/ 06/ 023/ 1בקשה לאי מתן החלטה להקמת מוקד שידור חב' פרטנר
ירושליםבית שמשערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםבש/ 06/ 124/ 1בקשה לתכנית שינויים
ירושליםבית שמשערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםבש/ 07/ 096/ 1בקשה לתוספת בניה למגורים
ירושליםבית שמשערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםבש/ 07/ 098/ 1התנגדות לתוספת בניה למגורים
ירושליםבית שמשערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםבש/ 07/ 115-116/ 1התנגדות לעבודות פיתוח לתעשייה
ירושליםבית שמשערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםבש/ 07/ 115-117/ 1התנגדות לעבודות פיתוח לתעשיה
ירושליםבית שמשערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותהבש/ 07/ 117/ 1התנגדות לתכנית לתעשייה
ירושליםבית שמשערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותהבש/ 07/ 134/ 1ערר על הפקדת תכנית
ירושליםבית שמשערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםבש/ 07/ 146/ 1בקשה לתוספת בניה למגורים
ירושליםבית שמשערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםבש/ 07/ 193/ 1התנגדות לתוספת למבנה קיים
ירושליםבית שמשערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםבש/ 07/ 274/ 1התנגדות לחלוקת חלל קולנוע
ירושליםבית שמשערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםבש/ 08/ 033-045/ 1התנגדות להקלה והעברת שטחים
ירושליםבית שמשערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםבש/ 08/ 051/ 1התנגדות לשימוש חורג למסחר
ירושליםבית שמשערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםבש/ 08/ 144/ 1התנגדות לתחנת תדלוק ומבנה נספח
ירושליםבית שמשערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםבש/ 08/ 151/ 1התנגדות לסגירת חניה למחסן
ירושליםבית שמשערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותהבש/ 08/ 326/ 1התנגדות לתכנית לשינוי מסחרי
ירושליםבית שמשערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםבש/ 08/ 327/ 1התנגדות להצבת 9 מנדים
ירושליםבית שמשערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםבש/ 08/ 329/ 1התנגדות לתוספת למבנה קיים
ירושליםבית שמשערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםבש/ 08/ 347/ 1התנגדות להקמת תחנת דלק ומבנה נספח
ירושליםבית שמשערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםבש/ 08/ 348/ 1בקשה לתוספת מבנה קיים
ירושליםבית שמשערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםבש/ 08/ 400/ 1בקשה לתוספת בניה
ירושליםבית שמשערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםבש/ 08/ 451-459/ 1התנגדות לבניה חדשה
ירושליםבית שמשערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםבש/ 08/ 462/ 1אי מתן החלטה
ירושליםבית שמשערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםבש/ 09/ 079/ 1התנגדות להיתר בניה
ירושליםבית שמשערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםבש/ 09/ 124/ 1התנגדות להיתר
ירושליםבית שמשערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםבש/ 09/ 211/ 1התנגדות לבניה חדשה
ירושליםבית שמשערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםבש/ 09/ 214/ 1התנגדות לבניה חדשה
ירושליםבית שמשערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםבש/ 09/ 275/ 1בקשה להיתר
ירושליםבית שמשערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםבש/ 09/ 279/ 1התנגדות להיתר
ירושליםבית שמשתוכניתבש/ 1תכנית אב שאינה סטטוטורית16/04/1970
ירושליםבית שמשערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותהבש/ 10/ 020/ 1בקשה לתכנית
ירושליםבית שמשערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםבש/ 10/ 021/ 1בקשה להיתר
ירושליםבית שמשערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםבש/ 10/ 072/ 1התנגדות להיתר
ירושליםבית שמשערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםבש/ 10/ 076/ 1אי מתן החלטה
ירושליםבית שמשערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםבש/ 10/ 435/ 1התנגדות להיתר
ירושליםבית שמשתוכניתבש/ 100בית שמש05/07/1984
ירושליםבית שמשתוכניתבש/ 104בית שמש22/11/1984
ירושליםבית שמשתוכניתבש/ 104/ גשינוי יעוד ממגורים לשטח מסחרי וקביעת היקף הבניה - רח' הנשיא - בית שמש.03/01/2000
ירושליםבית שמשתוכניתבש/ 104/ ותוספת יח"ד רח' עמק הזיתים 36 ], בית שמש
ירושליםבית שמשתוכניתבש/ 106איחוד וחלוקה09/10/1984
ירושליםבית שמשתוכניתבש/ 106/ אשינוי יעוד מש.צ.פ. למבנה ציבור - בית הכנסת קול יהודה - בית שמש01/12/1998
ירושליםבית שמשערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםבש/ 11/ 171/ 1התנגדות להיתר
ירושליםבית שמשערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםבש/ 11/ 182/ 1בקשה להיתר
ירושליםבית שמשערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםבש/ 11/ 330/ 1בקשה להיתר
ירושליםבית שמשערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםבש/ 11/ 331/ 1התנגדות להיתר
ירושליםבית שמשתוכניתבש/ 112איזור הטבעת - שינוי לתכנית מתאר מקומית בגושים 5211 וחלקי גושים 5213 ,523425/06/1987
ירושליםבית שמשתוכניתבש/ 112/ אשינוי קו בנין.26/06/1988
ירושליםבית שמשתוכניתבש/ 112/ בשינוי יעוד משטח לבנייני ציבור לשטח מסחרי.22/04/1990
ירושליםבית שמשתוכניתבש/ 112/ דשינוי יעוד שטח משפ"צ וחניה פרטית לשטח לבתי כנסת ושפ"צ - בין רחובות הגפן והנש03/05/1998
ירושליםבית שמשתוכניתבש/ 112/ השינוי יעוד שטח והגדלת אחוזי בניה - רח' השבעה - בית שמש26/01/1999
ירושליםבית שמשתוכניתבש/ 112/ יבתיקון טעות סופר בתקנון לתכנית מפורטת בש/112/ה - רחוב השבעה - בית שמש20/06/2002
ירושליםבית שמשתוכניתבש/ 112/ ידהקמת חניון רב קומתי ומעליו מרכז מסחרי - בית שמש08/06/2003
ירושליםבית שמשתוכניתבש/ 112/ יחשינווי יעוד ממסחר למגורים. שטח בין סימטת ויצו לבין רח' הנשיא בן צבי- בית שמש.31/08/2005
ירושליםבית שמשתוכניתבש/ 112/ כהנשיא 87 - בית שמש
ירושליםבית שמשתוכניתבש/ 113תכנית מפורטת מס' בש/11310/12/1987
ירושליםבית שמשתוכניתבש/ 114בית שמש31/03/1986
ירושליםבית שמשתוכניתבש/ 114/ אקביעת יעוד לבניית 58 יח"ד, מסחר, מוסדות ציבור וכו'31/10/2004
ירושליםבית שמשתוכניתבש/ 115תכנון מרכז מסחרי19/02/1987
ירושליםבית שמשתוכניתבש/ 115/ אשינוי יעוד ממסחר למגורים - בית שמש.
ירושליםבית שמשתוכניתבש/ 115/ גשינוי יעוד שטח ממגורים למסחרי וקביעת בינוי, קוי בנין ואחוזי בניה בשטח -בית שמש03/05/2005
ירושליםבית שמשתוכניתבש/ 115/ דשינוי יעודי הקרקע, אחוד וחלוקה, קביעת בינוי ותוספת קומה במרכז מסחרי בית שמש24/02/2005
ירושליםבית שמשערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםבש/ 12/ 008/ 1התנגדות להיתר
ירושליםבית שמשערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםבש/ 12/ 175/ 1אי מתן החלטה
ירושליםבית שמשערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותהבש/ 12/ 206/ 1התנגדות לתוכנית
ירושליםבית שמשערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותהבש/ 12/ 226/ 1בקשה לתוכנית
ירושליםבית שמשערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםבש/ 12/ 295/ 1בקשה להיתר
ירושליםבית שמשתוכניתבש/ 120/ אקביעת קוו בניין חדשים, שינוי אחוזי הבניה בין הקומות. אזור תעשיה צפוני, בית שמש
ירושליםבית שמשתוכניתבש/ 122גן תעשיה - בית שמש.19/08/1990