תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןגבעות אלונים, שפרעםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים002/ 04/ 2בנית חנות בגדים קומת קרקע וגלריה
צפוןגבעות אלונים, שפרעםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים006/ 11/ 2לגיטימציה לשינויים מהיתר קודם קומת קרקע עמודים סגורה למגורים קומה א וקומה ב יח
צפוןגבעות אלונים, שפרעםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים008/ 09/ 2קירוי 3 מרפסות
צפוןגבעות אלונים, שפרעםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים009/ 12/ 2ערר בעיניין תשריט חלוקה מס' ח-115/11
צפוןגבעות אלונים, שפרעםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים010/ 07/ 2שוק עירוני
צפוןגבעות אלונים, שפרעםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים011/ 09/ 2לגיטימציה לשינויים בבניין קיים
צפוןגבעות אלונים, שפרעםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים014/ 10/ 2לגיטימציה לקומת קרקע עמודים סגורים לשתי יחידו דיור+חניון
צפוןגבעות אלונים, שפרעםישות כללית02/ המ/ 63בקשה להארכת מועד ס. 197(ב) תכנית ג/ 7025/ שפרעם
צפוןגבעות אלונים, שפרעםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים025/ 11/ 2תשריט חלוקה ח-91/10
צפוןגבעות אלונים, שפרעםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים026/ 10/ 2בניית גדר בגובה 5.5 מטר
צפוןגבעות אלונים, שפרעםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים031/ 09/ 2שיפור נגישות לבנין
צפוןגבעות אלונים, שפרעםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים031/ 11/ 2גדר מבטון מסביב למגרש
צפוןגבעות אלונים, שפרעםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים038/ 09/ 2לגיטימציה לקומת קרקע
צפוןגבעות אלונים, שפרעםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים039/ 05/ 2תביעת פיצויים
צפוןגבעות אלונים, שפרעםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים047/ 03/ 2התנגדות לבנין מחסנים
צפוןגבעות אלונים, שפרעםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים047/ 09/ 2טופס 4
צפוןגבעות אלונים, שפרעםערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה052/ 10/ 2הקטנת קווי בניין
צפוןגבעות אלונים, שפרעםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים057/ 05/ 2מחסן + סככה חקלאית
צפוןגבעות אלונים, שפרעםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים058/ 06/ 2קיר תומך
צפוןגבעות אלונים, שפרעםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים058/ 10/ 2לגטימציה לסגירת קומת עמודים לשתי יח"ד
צפוןגבעות אלונים, שפרעםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים065/ 03/ 2לגיטימציה לבנין קיים + תוספת
צפוןגבעות אלונים, שפרעםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים069/ 06/ 2בקשה חוזרת להיתר בניה
צפוןגבעות אלונים, שפרעםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים070/ 07/ 2תשריט 13/98
צפוןגבעות אלונים, שפרעםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים075/ 09/ 2שימוש חורג למשרד
צפוןגבעות אלונים, שפרעםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים077/ 07/ 2תוספת חדר מדרגות + תוספת דירה
צפוןגבעות אלונים, שפרעםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים079/ 06/ 2שמוש חורג בנין תעשיה במקום חקלאי
צפוןגבעות אלונים, שפרעםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים082/ 08/ 2הקמת מתקן שידור קטן
צפוןגבעות אלונים, שפרעםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים096/ 07/ 2מחסן חקלאי לאחסון כלים חקלאיים
צפוןגבעות אלונים, שפרעםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים099/ 07/ 2טופס 4
צפוןגבעות אלונים, שפרעםבקשה ועדה מקומית10280/ 2לגיטמציה למבנהעזר -מוסך לחניה לרכב פרטי בקומת קרקע
צפוןגבעות אלונים, שפרעםבקשה ועדה מקומית10284/ 38מור תאמר, שפרעם
צפוןגבעות אלונים, שפרעםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים104/ 10/ 2תשריט חלוקה ח-18/09
צפוןגבעות אלונים, שפרעםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים105/ 08/ 2שימוש חורג למחסן קיים
צפוןגבעות אלונים, שפרעםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים109/ 02בנין חדש כולל מרתף + שלוש קומות יח' דיור
צפוןגבעות אלונים, שפרעםבקשה ועדה מקומית11/ 10308שיחזור ממדרגות ישנות קיימות שנהרסו בגוש 10308 חלקה 11 בשפרעם
צפוןגבעות אלונים, שפרעםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים110/ 05/ 2בקשה להקלה
צפוןגבעות אלונים, שפרעםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים111/ 06/ 2הקמת מתקן שידור עפ תמא 36 א
צפוןגבעות אלונים, שפרעםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים117/ 08/ 2לגיטימציה לגדר קיים מבטון
צפוןגבעות אלונים, שפרעםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים118/ 04/ 2בנין חדש שמורכב מ- 3 קומות
צפוןגבעות אלונים, שפרעםבקשה ועדה מקומית12/ 10285לאשר עפ"י סעיף 97/ב
צפוןגבעות אלונים, שפרעםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים120/ 06/ 2טופס 4
צפוןגבעות אלונים, שפרעםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים120/ 09/ 2תשריט חלוקה
צפוןגבעות אלונים, שפרעםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים121/ 09/ 2בית מגורים 3 מפלסים
צפוןגבעות אלונים, שפרעםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים123/ 03/ 2גדר
צפוןגבעות אלונים, שפרעםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים123/ 11/ 2קוטג ק"ק וק"א וממ"ד וגדר בטון
צפוןגבעות אלונים, שפרעםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים125/ 12/ 2לגיטימציה לקומת קרקע וקומה א שתי יח"ד- תוספת ממ"דים וחדר מדרגות
צפוןגבעות אלונים, שפרעםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים126/ 06/ 2התנגדות להיתר בניה
צפוןגבעות אלונים, שפרעםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים152/ 08/ 2בניית מגורים
צפוןגבעות אלונים, שפרעםערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה153/ 08/ 2תוכנית לחלוקה
צפוןגבעות אלונים, שפרעםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים156/ 10/ 2תוספת לבניין קייםמשלוש קומות
צפוןגבעות אלונים, שפרעםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים160/ 02/ 2לגיטימציה לגדר קיים + גדר מוצע
צפוןגבעות אלונים, שפרעםערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה160/ 08/ 2תנאים להפקדת תכנית
צפוןגבעות אלונים, שפרעםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים160/ 10/ 2לגיטימציה לגדר קיים וחלק מוצע מבטון
צפוןגבעות אלונים, שפרעםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים169/ 05/ 2הקמת מתקן תקשורת
צפוןגבעות אלונים, שפרעםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים171/ 10/ 2לגיטימציה לשינויים בבניין קיים
צפוןגבעות אלונים, שפרעםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים180/ 04/ 2תוכנית שינויים
צפוןגבעות אלונים, שפרעםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים181/ 03/ 2בקשה לשימוש חורג
צפוןגבעות אלונים, שפרעםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים183/ 02/ 2ערר לפי סעיף 157א' (ז) - ניתוק מרשת החשמל
צפוןגבעות אלונים, שפרעםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים184/ 04/ 2תוכנית שינויים
צפוןגבעות אלונים, שפרעםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים185/ 10/ 2בנית גדרות מסביב למגרש מבטון
צפוןגבעות אלונים, שפרעםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים193/ 09/ 2גדר מבטון סביב מגרש
צפוןגבעות אלונים, שפרעםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים194/ 09/ 2תוספת מחסן ביתי מעץ
צפוןגבעות אלונים, שפרעםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים196/ 04/ 2מחסן חקלאי + קיר תומך מבטון
צפוןגבעות אלונים, שפרעםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים198/ 09/ 2לגיטימציה לקומת קרקע תעשיה
צפוןגבעות אלונים, שפרעםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים199/ 09/ 2שימוש חורג למשרד בקומת קרקע
צפוןגבעות אלונים, שפרעםבקשה ועדה מקומית20040227חאיק חוסאם נסרין
צפוןגבעות אלונים, שפרעםבקשה ועדה מקומית20050036בחוס מאהר
צפוןגבעות אלונים, שפרעםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים201/ 06/ 2לגיטמציה
צפוןגבעות אלונים, שפרעםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים201/ 08/ 2שימוש חורג לחמש שנים ממסחר לבית ספר מקצועי
צפוןגבעות אלונים, שפרעםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים202/ 02/ 2הצעת בית חדש המכיל 2 קומות מגורים מעל קומת קרקע
צפוןגבעות אלונים, שפרעםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים210/ 06/ 2ערר על פסיקת שמאי מכריע
צפוןגבעות אלונים, שפרעםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים215/ 06/ 2תביעת פיצויים
צפוןגבעות אלונים, שפרעםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים215/ 09/ 2שימוש חורג אולם תצוגה במקום מגורים
צפוןגבעות אלונים, שפרעםערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה216/ 07/ 2תכנית מפורטת
צפוןגבעות אלונים, שפרעםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים218/ 06/ 2שימוש חורג לשימוש עצמי - מיכל תדלוק
צפוןגבעות אלונים, שפרעםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים219/ 08/ 2מתקן תיקשורת
צפוןגבעות אלונים, שפרעםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים225/ 09/ 2שימוש חורג לקומה א'
צפוןגבעות אלונים, שפרעםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים226/ 09/ 2לגיטימציה לקומה מתחת למפלסכניסה
צפוןגבעות אלונים, שפרעםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים234/ 11/ 2לגיטימציה למבנה קיים+תוספת ק. עמודים
צפוןגבעות אלונים, שפרעםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים236/ 04/ 2רשוי בית מוצע
צפוןגבעות אלונים, שפרעםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים240/ 08/ 2טופס 5
צפוןגבעות אלונים, שפרעםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים242/ 06/ 2התנגדות לשחזור מדרגות
צפוןגבעות אלונים, שפרעםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים244/ 11/ 2לגיטימציה לקומת קרקע, חניה ומחסן עזר
צפוןגבעות אלונים, שפרעםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים245/ 06/ 2תביעת פיצויים
צפוןגבעות אלונים, שפרעםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים245/ 10/ 2לגיטימציה לקומת קרקעוקומה א', 3 יחידות דיור
צפוןגבעות אלונים, שפרעםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים245/ 6/ 2פיצויים
צפוןגבעות אלונים, שפרעםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים247/ 07/ 2התנגדות ללגיטימציה לשינויים בבנין קיים בן חמש קומות
צפוןגבעות אלונים, שפרעםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים249/ 06/ 2התנגדות לשוק עירוני מכיל דוכנים,שירותים, חניה וגדר באורך
צפוןגבעות אלונים, שפרעםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים249/ 11/ 2גדר מבטון ורשתות
צפוןגבעות אלונים, שפרעםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים251/ 10/ 2לגיטימציה ליחידת מגורים
צפוןגבעות אלונים, שפרעםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים256/ 09/ 2קירוי 3 מרפסות ב- 3 קומות
צפוןגבעות אלונים, שפרעםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים263/ 08/ 2שינויים בבניין
צפוןגבעות אלונים, שפרעםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים263/ 09/ 2לגטימציה לקומת קרקע, תוספת קומה
צפוןגבעות אלונים, שפרעםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים266/ 05/ 2לגטימציה לקומת קרקע עמודים סגורה וקומה א למגורים
צפוןגבעות אלונים, שפרעםבקשה ועדה מקומית27/ 10318הצבת מיתקן תיקשורת
צפוןגבעות אלונים, שפרעםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים275/ 10/ 2לגיטימציה לקונטינר - משרד ומחסן
צפוןגבעות אלונים, שפרעםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים275/ 11/ 2לגליזציה לקומת קרקעותוספת קומה
צפוןגבעות אלונים, שפרעםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים277/ 09/ 2תוספת מבנה תעשיהבקומת קרקע לבניין קיים
צפוןגבעות אלונים, שפרעםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים278/ 08/ 2קומת קרקע מסחרית להשכרה
צפוןגבעות אלונים, שפרעםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים280/ 06/ 2לגיטימציה לגדר קיים ובנית גדר