תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
ירושליםהראל, קרית יעריםתוכנית152-0083295מתחם מגורים ומלונאות בישוב קרית יערים
ירושליםהראל, קרית יעריםתוכנית152-0083295מתחם מגורים ומלונאות בישוב קרית יערים
ירושליםהראל, קרית יעריםתוכניתהל/ 111/ אתוספת יח"ד והוספת שטחים לשימושים שונים - קרית יערים20/06/2002
ירושליםהראל, קרית יעריםתוכניתהל/ 131תוספת זכויות בניה - ישיבת דחסידי בעלזא- קרית יערים09/06/1996
ירושליםהראל, קרית יעריםתוכניתהל/ 147קביעת בינוי לתוספת בניה וקביעת הוראות לשמוש חורג למרפאה -רח' אבינדב 6 - טלז ס19/08/1997
ירושליםהראל, קרית יעריםתוכניתהל/ 167קביעת בינוי להרחבות דיור - קריית טלזסטון21/08/1997
ירושליםהראל, קרית יעריםתוכניתהל/ 174הגדלת מס' יחידות הדיור בחלקה 142 - קרית יערים31/10/2004
ירושליםהראל, קרית יעריםתוכניתהל/ 181תוספת בניה להרחבות דיור - קרית טלזסטון27/10/1998
ירושליםהראל, קרית יעריםתוכניתהל/ 181/ אקביעת בינוי לתוספת בניה לשם הרחבת הדירות הקיימות בבנין מס' 107 - קרית טלז סטון21/09/2003
ירושליםהראל, קרית יעריםתוכניתהל/ 227שינוי יעוד וקביעת בינוי לבניני מגורים ודיור מוגן - קרית יערים
ירושליםהראל, קרית יעריםתוכניתהל/ 227/ אשינוי יעוד שטח לשטח לדיור מוגן ו/או מגורים. רח' יצחק, רח' אבינדב-קרית יערים.17/09/2008
ירושליםהראל, קרית יעריםתוכניתהל/ 232/ טקביעת שטח מירבי למחסנים - טלז - סטון
ירושליםהראל, קרית יעריםתוכניתהל/ 232/ יהגדלת זכויות בניה ותוספת קומה - טלז - סטון17/06/1997
ירושליםהראל, קרית יעריםתוכניתהל/ 232/ יאקביעת בינוי לאיזור מסחרי - קרית יערים
ירושליםהראל, קרית יעריםתוכניתהל/ 238שינוי יעוד וקביעת בינוי לתוספות "שיקום שכונות"- טלז סטון - קרית יערים.12/07/2001
ירושליםהראל, קרית יעריםתוכניתהל/ 241/ אהרחבת שטחים למבני ציבור, איחוד וחלוקת מגרשים, שכ' נחלת יעקב, הריף 11-5, טלסטון
ירושליםהראל, קרית יעריםתוכניתהל/ 241/ ברח' הרי"ף - נחלת יעקב - קרית יערים
ירושליםהראל, קרית יעריםתוכניתהל/ 242שינוי יעוד וקביעת בינוי לתוספות "חיזוק שכונות" לשםהרחבות - טלז סטון - קרית יער12/07/2001
ירושליםהראל, קרית יעריםתוכניתהל/ 247שינוי יעוד וקביעת בינוי לבניני ציבור ותוספת יח"ד למגורים - קרית יערים.16/04/2001
ירושליםהראל, קרית יעריםתוכניתהל/ 266הגדלת שטחים, שינוי קוי בנין ותוספת קומה - קרית יערים (טלזסטון)27/01/2005
ירושליםהראל, קרית יעריםתוכניתהל/ 284קביעת שימושים בשטח למבנה ציבור,הגדלת אחוזי בניה ותוספת קומה - קרית יערים
ירושליםהראל, קרית יעריםתוכניתהל/ 287תוספת מבנה ותוספת קומות על מבנה קיים - רח' הרב בלוך - טלז סטון15/07/2002
ירושליםהראל, קרית יעריםתוכניתהל/ 306תוספת קומה חלקית מעל הקיימות - רח' אבינדב 14 - קרית יערים.27/01/2005
ירושליםהראל, קרית יעריםתוכניתהל/ 341שינוי שטח מאיזור מגורים למגורים מיוחד וקביעת קווי בנין צדדיים- קרית יערים27/01/2005
ירושליםהראל, קרית יעריםתוכניתהל/ 347הקמת מרכז אזרחי במתחם הכרם - טלזסטון - קרית יערים
ירושליםהראל, קרית יעריםתוכניתהל/ 363פרויקט לגיל הזהב - קרת טלזסטון.
ירושליםהראל, קרית יעריםתוכניתהל/ 365הגדלת מס' יח"ד במגרש והתרת שמוש בחלל הגג - קרית יערים.31/10/2004
ירושליםהראל, קרית יעריםתוכניתהל/ 367קביעת תוספת זכויות בניה לקומה העליונה והגג. רח' גורדון 6, מגרש מס' 1, ק' יערים05/06/2007
ירושליםהראל, קרית יעריםתוכניתהל/ 431שינוי יעוד ע"י הגדלת % בניה, תוספת קומה להרחבת דירות. רח' הרי"פ 11-15, טלז סטו09/11/2004
ירושליםהראל, קרית יעריםתוכניתהל/ 467חלוקת חלקה לשני מגרשים והקמת מלון דירות על המגרש הגדול, קרית יערים
ירושליםהראל, קרית יעריםתוכניתהל/ 485תוספת של 3 קומות, הגדלת אחוזי בניין, תוספת של 24 יח"ד, ק.יערים, טלזסטון,25/09/2006
ירושליםהראל, קרית יעריםתוכניתהל/ 513/ אתוספת בניה להרחבת בית החלמה ליולדות - קרית יערים23/11/1999
ירושליםהראל, קרית יעריםתוכניתהל/ 530תוספת והרחבות יח"ד בקרית יערים, שכונת נחלת שלמה, בניני גפן
ירושליםהראל, קרית יעריםתוכניתהל/ 530/ אהרחבות יח"ד בקרית יערים - שכ' נחלת שלמה בניני גפן
ירושליםהראל, קרית יעריםתוכניתהל/ 547שכ' מגורים בדרום קרית טלז סטון
ירושליםהראל, קרית יעריםתוכניתהל/ 564הקמת מבנה מגורים חדש עבור 8 יח"ד , קרית יערים , רח' גורדון01/11/2012
ירושליםהראל, קרית יעריםתוכניתהל/ 591חלוקה של מגרש ותוספת 2 יח"ד , קרית טלז- סטון , קרית יערים01/11/2012
ירושליםהראל, קרית יעריםתוכניתהל/ 613בית מגורים חד משפחתי קרית יערים26/01/2012
ירושליםהראל, קרית יעריםתוכניתהל/ 676רח' גורדון 114 קרית יערים
ירושליםהראל, קרית יעריםתוכניתהל/ 758בשינוי במערך יעודי הקרקע , הגדלת מספר יח"ד ושינוי קווי בנין - קרית יערים
ירושליםהראל, קרית יעריםתוכניתהל/ מח/ 601הקמת 2 מבנים דו משפחתיים על חלקה רח' גורדון 116 , קרית יערים08/07/2010
ירושליםהראל, קרית יעריםתוכניתהל/ מק/ 257תכנון כולל17/01/2000
ירושליםהראל, קרית יעריםתוכניתהל/ מק/ 636/ אאיחוד וחלוקת מגרשים וקביעת קוי בנין חדשים -טלזסטון
ירושליםהראל, קרית יעריםתוכניתהל/ מק/ 758/ בגוש 29536 חל'25(שינוי)18/01/2001
ירושליםהראל, קרית יעריםערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותההר/ 05/ 124/ 1ערר על תכנית
ירושליםהראל, קרית יעריםערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותההר/ 05/ 159/ 1ערר על תכנית
ירושליםהראל, קרית יעריםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםהר/ 06/ 248/ 1בקשה לתוספת יח"ד
ירושליםהראל, קרית יעריםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםהר/ 07/ 114/ 1התנגדות לבניה חדשה
ירושליםהראל, קרית יעריםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםהר/ 09/ 142/ 1בקשה לבניה חדשה
ירושליםהראל, קרית יעריםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםהר/ 10/ 053/ 81היטל השבחה
ירושליםהראל, קרית יעריםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםהר/ 10/ 210/ 81היטל השבחה
ירושליםהראל, קרית יעריםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםהר/ 11/ 399/ 81היטל השבחה
ירושליםהראל, קרית יעריםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםהר/ 11/ 473/ 1בקשה להיתר
ירושליםהראל, קרית יעריםתוכניתמי/ 232שינוי יעוד חלקה - קרית יערים.08/03/1979
ירושליםהראל, קרית יעריםתוכניתמי/ 232/ אאיחוד וחלוקה מחדש - קרית טלסטון.28/06/1984
ירושליםהראל, קרית יעריםתוכניתמי/ 232/ במתן אפשרות לבניה בשכונת טלז-סטון.11/11/1986
ירושליםהראל, קרית יעריםתוכניתמי/ 232/ גהגדלת אחוזי הבניה והגדלת שטחי המרתף - טלז סטון קרית יערים27/12/1990
ירושליםהראל, קרית יעריםתוכניתמי/ 232/ התוספת שימוש של בית כנסת לשטח המרפאה - טלז סטון29/08/1991
ירושליםהראל, קרית יעריםתוכניתמי/ 232/ ובית כנסת "בני ישיבות" - טלז סטון01/07/1993
ירושליםהראל, קרית יעריםתוכניתמי/ 232/ זשינוי יעוד ממגורים לשטח לבניני ציבור - מקוה - טלז סטון21/01/1993
ירושליםהראל, קרית יעריםתוכניתמי/ 232/ חחלוקת מגרש לשניים - קרית טלזסטון.
ירושליםהראל, קרית יעריםתוכניתמי/ 636איחוד וחלוקה מחדש.01/11/1988
ירושליםהראל, קרית יעריםתוכניתמי/ 654שינוי יעוד שטח מאזור חקלאי לשטח למוסדות17/11/1988
ירושליםהראל, קרית יעריםתוכניתמי/ 685קניון - טלז סטון
ירושליםהראל, קרית יעריםתוכניתמי/ במ/ 685/ אקרית טלז-סטון
ירושליםהראל, קרית יעריםתוכניתמק/ הל/ 111/ בשינוי סעיף בדבר הפקעת קרקע - קרית יערים טלז סטון
ירושליםהראל, קרית יעריםתוכניתמק/ הל/ 182קביעת קוי בנין חדשים למגרש 8 ב'
ירושליםהראל, קרית יעריםתוכניתמק/ הל/ 266/ אשינוי קו בנין - קרית יערים27/10/2003
ירושליםהראל, קרית יעריםתוכניתמק/ הל/ 428איחוד וחלוקת מגרשים - קרית יערים- רח' אבינדב14/01/2007
ירושליםהראל, קרית יעריםתוכניתמק/ הל/ 530תכנית זבל נקלטה בטעות כמק
ירושליםהראל, קרית יעריםתוכניתמק/ הל/ 570קביעת בינוי ושינוי קווי הבנין - קרית יערים11/06/2009
ירושליםהראל, קרית יעריםתוכניתמק/ הל/ 758/ גהגדלת מס' יח"ד מ- 44 ל- 62 - קרית יערים רח' גורדון
ירושליםהראל, ירושלים, מטה יהודה, אבו גוש, מבשרת ציון, קרית יעריםתוכניתתתל/ 16כביש 119/05/2011