תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
ירושליםמטה יהודה, גיזותוכניתגמ/ 555המוביל הראשי15/11/1956
ירושליםמטה יהודה, גיזונושאישוב קהילתי בן 500 יח"ד בהקמת ישוב קהילתי בן 500 יח"ד במושב גיזו
ירושליםמטה יהודה, גיזותוכניתמי/ 632שינוי לתכנית מתאר מקומית מי / 200 - מרכז גיזו29/08/1991
ירושליםמטה יהודה, גיזותוכניתמי/ 632/ אקביעת יעוד לתוספת 13 מגרשים חדשים וחלוקת מגרש קיים - מרכז גיזו05/11/2006
ירושליםמטה יהודה, גיזותוכניתמי/ 895שינוי יעוד מאזור חקלאי לאזור מגורים - גיזו.04/09/1997