תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
ירושליםמטה יהודה, יד השמונהתוכניתמי/ 152הקמת מושב שיתופי - יד השמונה.23/05/1974
ירושליםמטה יהודה, יד השמונהתוכניתמי/ 152/ אקביעת יעוד והוראות בינוי - מושב יד שמונה01/02/2001
ירושליםמטה יהודה, יד השמונהתוכניתמק/ מי/ 152/ באיחוד וחלוקה של שטחי מגורים מבני ציבור , שינויים במגרשי התכנית - יד השמונה30/07/2002
ירושליםמטה יהודה, יד השמונהתוכניתמק/ מי/ 152/ גאיחוד וחלוקה חדשה ושינויי במגרשי התכנית ללא שינוי באחוזי הבניה - יד השמונה24/07/2008
ירושליםמטה יהודה, יד השמונהתוכניתמשי/ 30רישום אדמות יד השמונה בספרי המקרקעין לפי התשריט31/12/2006