תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
ירושליםמטה יהודה, שדות מיכהתוכניתיג/ 90מושב שדות מיכה23/08/1956
ירושליםמטה יהודה, שדות מיכהערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותהמי/ 04/ 158/ 1ערר על תכנית
ירושליםמטה יהודה, שדות מיכהתוכניתמי/ 1013מושב שדות מיכה - בריכת מים
ירושליםמטה יהודה, שדות מיכהתוכניתמי/ 1027בריכת אגירה לקולחין , תמנה
ירושליםמטה יהודה, שדות מיכהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםמי/ 11/ 188/ 1בקשה להיתר
ירושליםמטה יהודה, שדות מיכהתוכניתמי/ 154כביש מס' 3 שער הגיא בית גוברין01/12/1977
ירושליםמטה יהודה, שדות מיכהתוכניתמי/ 406קביעת יעוד קרקע - שדות מיכה.
ירושליםמטה יהודה, שדות מיכהתוכניתמי/ 518קביעת יעודי קרקע - שדות מיכה12/01/1984
ירושליםמטה יהודה, שדות מיכהתוכניתמי/ 518/ בשינוי יעוד וחלוקת מגרשים - מושב שדות מיכה09/05/2001
ירושליםמטה יהודה, שדות מיכהתוכניתמי/ 518/ גשדות הארץ
ירושליםמטה יהודה, שדות מיכהתוכניתמי/ 552קביעת שימוש שטח למזבלה ליד שדות מיכה14/11/1985
ירושליםמטה יהודה, שדות מיכהתוכניתמי/ 552/ באתר סילוק פסולת "חרובית", אתר חרובית ממע' לכביש 383, כק"מ לפני מושב שדות מיכה
ירושליםמטה יהודה, גפן, עגור, שדות מיכהתוכניתמי/ 984יער שפלת יהודה. אזור המושבים: גפן-עגור-שדות מיכה.26/01/2011
ירושליםמטה יהודה, שדות מיכהתוכניתמי/ במ/ 518/ אשדות מיכה26/12/1996
ירושליםמטה יהודה, אביעזר, אדרת, גבעת ישעיהו, גפן, זכריה, זנוח, ישעי, לוזית, מחסיה, נוה מיכאל, נחושה, עגור, צפרירים, שדות מיכה, תירושתוכניתתממ/ 1/ 28תכנית מתאר מחוזית מחוז ירושלים-שינוי מס' 28-תעסוקות לא חקלאיות במושבים25/07/2000