תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
ירושליםמטה יהודה, לוזיתתוכניתיג/ 93לוזית23/08/1956
ירושליםמטה יהודה, לוזיתתוכניתמי/ 317קביעת יעוד קרקע - מרכז לוזית.
ירושליםמטה יהודה, לוזיתתוכניתמי/ 572מושב לוזית.07/03/1988
ירושליםמטה יהודה, לוזיתתוכניתמי/ 572/ אמושב לוזית05/01/2004
ירושליםמטה יהודה, לוזיתתוכניתמי/ 572/ בתוספת מגרשים להרחבת מושב לוזית.10/12/2000
ירושליםמטה יהודה, אביעזר, אדרת, גבעת ישעיהו, גפן, זכריה, זנוח, ישעי, לוזית, מחסיה, נוה מיכאל, נחושה, עגור, צפרירים, שדות מיכה, תירושתוכניתתממ/ 1/ 28תכנית מתאר מחוזית מחוז ירושלים-שינוי מס' 28-תעסוקות לא חקלאיות במושבים25/07/2000