תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
ירושליםמטה יהודה, נחםתוכנית151-0075754תיירות במושב נחם, משק 78
ירושליםמטה יהודה, נחםתוכניתיג/ 126תכנית מס' יג/12627/08/1964
ירושליםמטה יהודה, נחםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםמי/ 12/ 103/ 1התנגדות להיתר
ירושליםמטה יהודה, נחםתוכניתמי/ 124הקצאת שטחים למטרות חנוך ליד מושב נחם.28/08/1969
ירושליםמטה יהודה, נחםתוכניתמי/ 124/ אשינוי רוחב דרך וקביעת שפ"ץ - אבן העזר04/07/1991
ירושליםמטה יהודה, נחםתוכניתמי/ 603/ אקביעת תחום הפיתוח וקביעת הוראות בניה - מושב נוחם.20/10/2003
ירושליםמטה יהודה, נחםתוכניתמי/ 603/ א/ 2תיירות במושב נחם - משק 78
ירושליםמטה יהודה, נחםתוכניתמי/ 603/ בשינוי יעוד משטח לבית עלמין לשטח למגורים,בניני צבורושצ"פ - ארץ החיים - מושב נוח
ירושליםמטה יהודה, אשתאול, מסלת ציון, נחםתוכניתמי/ 846/ אדרך מס' 38 - קטע שער הגיא - נחם10/06/2012
ירושליםמטה יהודה, נחםתוכניתמי/ 904שינוי יעוד לשטח לשרותי דרך וגישה - תחנת תדלוק - צומת נוחם.
ירושליםמטה יהודה, נחםתוכניתמשי/ 32הכנת תכנית מפורטת לצרכי רישום אדמות מושב נחם13/03/2007