תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
ירושליםמטה יהודה, אדרתתוכניתיג/ 99מושב אדרת11/12/1958
ירושליםמטה יהודה, אדרתתוכניתמי/ 1007הקמת והפעלת יקב בשטח התכנית הכולל את מתקנים טכניים, מע' לאדרת ומז' לצפרירם
ירושליםמטה יהודה, אדרתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםמי/ 11/ 099/ 1בקשה להיתר
ירושליםמטה יהודה, אדרתתוכניתמי/ 533קביעת יעודי קרקע - מושב אדרת31/03/1986
ירושליםמטה יהודה, אדרתתוכניתמי/ 533/ אשינוי מספר חלקות למגורים ושינויי יעוד - מושב אדרת03/08/1995
ירושליםמטה יהודה, אדרתתוכניתמי/ 533/ בהרחבת מושב אדרת30/11/2004
ירושליםמטה יהודה, אדרתתוכניתמי/ 674דרך ארצית מס' 375.06/05/1993
ירושליםמטה יהודה, אביעזר, אדרת, גבעת ישעיהו, גפן, זכריה, זנוח, ישעי, לוזית, מחסיה, נוה מיכאל, נחושה, עגור, צפרירים, שדות מיכה, תירושתוכניתתממ/ 1/ 28תכנית מתאר מחוזית מחוז ירושלים-שינוי מס' 28-תעסוקות לא חקלאיות במושבים25/07/2000
ירושליםמטה יהודה, אדרתתוכניתתרשצ/ 1/ 1123/ 65אדרת