תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
ירושליםמטה יהודה, גפןתוכניתיג/ 88מושב גפן23/08/1956
ירושליםמטה יהודה, גפןתוכניתמי/ 258קביעת תכנית בינוי עבור מרכז מושב גפן.
ירושליםמטה יהודה, גפןתוכניתמי/ 504קביעת יעודי קרקע - מושב גפן.11/01/1987
ירושליםמטה יהודה, גפןתוכניתמי/ 504/ אשינוי יעוד וקביעת בינוי להרחבת הישוב - מושב גפן.06/04/2000
ירושליםמטה יהודה, גפן, עגור, שדות מיכהתוכניתמי/ 984יער שפלת יהודה. אזור המושבים: גפן-עגור-שדות מיכה.26/01/2011
ירושליםמטה יהודה, גפןתוכניתמי/ במ/ 504/ אמושב גפן שינוי לתכנית מתאר מי / 200 ושינוי לתכנית מי / 504
ירושליםמטה יהודה, אביעזר, אדרת, גבעת ישעיהו, גפן, זכריה, זנוח, ישעי, לוזית, מחסיה, נוה מיכאל, נחושה, עגור, צפרירים, שדות מיכה, תירושתוכניתתממ/ 1/ 28תכנית מתאר מחוזית מחוז ירושלים-שינוי מס' 28-תעסוקות לא חקלאיות במושבים25/07/2000