תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןיזרעאלים, מגידו, עין השופטערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים230/ 05/ 2מחסן חקלאי לשמוש קבוע למפעל להרכבת אביזרי מתכת קלים
צפוןיזרעאלים, מגידו, עין השופטערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים231/ 05/ 2הרחבת מיברג הצפון
צפוןיזרעאלים, מגידו, עין השופטערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים232/ 05/ 2הפיכת השמוש ממבנה ציבורי מועדון קשישים ליעוד מפעל תעשיה
צפוןיזרעאלים, מגידו, עין השופטבקשה ועדה מקומית32/ 11423שימוש חורג למפעל להרכבת אביזרי מתכת כלים+ הקמת מחיצות פנימיות
צפוןיזרעאלים, מגידו, עין השופטתוכניתג/ 10647תכנית מתאר הרחבת שטחי לולים, קיבוץ עין השופט09/02/2000
צפוןיזרעאלים, מגידו, עין השופטתוכניתג/ 10909שינוי יעוד מחקלאות למגורים, הרחבה דרומית, עין השופט01/03/2001
צפוןיזרעאלים, מגידו, עין השופטתוכניתג/ 13587איחוד וחלוקה מחדש, עין השופט
צפוןיזרעאלים, מגידו, עין השופטתוכניתג/ 15079עין השופט - הסדרת אזורי תעשיה ומשק08/11/2007
צפוןיזרעאלים, מגידו, עין השופטתוכניתג/ 1651קבוץ עין השופט08/06/1978
צפוןיזרעאלים, מגידו, עין השופטתוכניתג/ 16774הרחבת קיבוץ עין השופט
צפוןיזרעאלים, מגידו, עין השופטתוכניתג/ 17615מתאר עין השופט
צפוןיזרעאלים, מגידו, עין השופטתוכניתג/ 4350תוספת לאזור מגורים14/02/1985
צפוןיזרעאלים, מגידו, עין השופטתוכניתג/ 5577תוספת שטח לתעשיה ומבני משק -עין השופט31/10/1991
צפוןיזרעאלים, מגידו, עין השופטתוכניתג/ 6859אתר לסילוק פסולת - עין השופט.08/06/1995
צפוןיזרעאלים, מגידו, עין השופטתוכניתג/ 7936שנוי יעוד משטח חקלאי למגורים, עין השופט
צפוןיזרעאלים, מגידו, עין השופטתוכניתיז/ מק/ 1651/ 01איחוד וחלוקה בהסכמה, עין השופט05/09/2002
צפוןיזרעאלים, מגידו, עין השופטתוכניתיז/ מק/ 1651/ 02איחוד וחלוקה, עין השופט30/04/2003
צפוןיזרעאלים, מגידו, עין השופטתוכניתיז/ מק/ 22/ 01בית ספר תיכון אזורי מגידו
צפוןיזרעאלים, מגידו, עין השופטתוכניתמשצ/ 22רישום וקביעת יעודים בקיבוץ02/07/1989
צפוןיזרעאלים, מגידו, עין השופטישות כלליתעתמ/ 07/ 1155קיבוץ עין השופט נגד ועדה מחוזית צפון
צפוןיזרעאלים, מגידו, עין השופטישות כלליתעתמ/ נצ/ 07 / 1124קיבוץ עין השופט נגד ועדה מחוזית צפון וכו'