תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
ירושליםמטה יהודה, גבעת ישעיהותוכניתיג/ 104תכנית מפורטת למושב עובדים,חלוקת אזורים11/12/1958
ירושליםמטה יהודה, גבעת ישעיהוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםמי/ 04/ 113/ 1בקשה לתוספת בניה לבית קיים
ירושליםמטה יהודה, גבעת ישעיהוערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותהמי/ 07/ 127/ 1התנגדות לתכנית שינו י באזור חקלאי
ירושליםמטה יהודה, גבעת ישעיהותוכניתמי/ 254תיחום שטח פיתוח של המושב גבעת ישעיהו.
ירושליםמטה יהודה, גבעת ישעיהותוכניתמי/ 544תיחום שטחו הפיתוח של מושב גבעת ישעיהו כישוב חקלאי.12/06/1988
ירושליםמטה יהודה, גבעת ישעיהותוכניתמי/ 544/ אשינוי יעוד חלקה - גבעת ישעיהו
ירושליםמטה יהודה, גבעת ישעיהותוכניתמי/ 544/ ב/ 2שינוי גבולות מגרשים במרכז שוב שעיקרם הקטנת מגרש ויעוד לשצ"פ- גבעת ישעיהו
ירושליםמטה יהודה, גבעת ישעיהותוכניתמי/ 764הקמת פארק עציונה - הר שוכה
ירושליםמטה יהודה, גבעת ישעיהותוכניתמי/ 979הגדרת תחום שטח למרכז לייעור ונטיעות/משתלה - מושב גבעת ישעיהו.04/12/2003
ירושליםמטה יהודה, גבעת ישעיהותוכניתמי/ במ/ 544/ במושב גבעת ישעיהו- הרחבה.17/03/1996
ירושליםמטה יהודה, גבעת ישעיהותוכניתמק/ מי/ 544/ ב/ 2שינוי שטחי מגרשים באזור חקלאי ב' מיוחד עלידי הגדלת שטח ציבורי, גבעת ישעיהו03/03/2008
ירושליםמטה יהודה, אביעזר, אדרת, גבעת ישעיהו, גפן, זכריה, זנוח, ישעי, לוזית, מחסיה, נוה מיכאל, נחושה, עגור, צפרירים, שדות מיכה, תירושתוכניתתממ/ 1/ 28תכנית מתאר מחוזית מחוז ירושלים-שינוי מס' 28-תעסוקות לא חקלאיות במושבים25/07/2000