תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
ירושליםמטה יהודה, ישעיתוכניתיג/ 81ישעי
ירושליםמטה יהודה, ישעיערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםמי/ 03/ 236/ 1התנגדות להקמת בריכת שחיה
ירושליםמטה יהודה, ישעיערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםמי/ 03/ 238/ 1התנגדות להקמת בריכת שחיה
ירושליםמטה יהודה, ישעיתוכניתמי/ 725/ אשינוי יעוד מאזור מגורים כללי למגרשי מגורים,בניני ציבור ושפ"צ.והגדרת גבולות מג09/09/1993
ירושליםמטה יהודה, ישעיתוכניתמי/ 725/ ומושב ישעי , מערך חדש למגרשים בהרחבה19/12/2011
ירושליםמטה יהודה, ישעי, צלפון, צרעהתוכניתמי/ 989קביעת:גבולות, הוראות לפעילויות מותרות, מוקדי תיירות ועוד.יערות צרעה-צלפון-ישעי21/10/2010
ירושליםמטה יהודה, ישעיתוכניתמי/ במ/ 725מושב ישעי-הרחבת המושב. שינוי יעוד מאזור חקלאי לאזור מגורים.27/09/1998
ירושליםמטה יהודה, ישעיתוכניתמי/ מק/ 725/ בשינוי גבולות-מגרשים68,44,43,22,21-86,85,7126/07/2001
ירושליםמטה יהודה, ישעיתוכניתמק/ מי/ 725/ בשינוי גבולות בין מגרשים וחלוקה חדשה בהסכמה - מושב ישעי26/07/2001
ירושליםמטה יהודה, ישעיתוכניתמק/ מי/ 725/ גשינוי גבולות בית המגרשים - מושב ישעי03/06/2003
ירושליםמטה יהודה, ישעיתוכניתמק/ מי/ 725/ דהגדרת אזור עתיקות וביטול 16 מגרשים - מושב ישעי07/05/2006
ירושליםמטה יהודה, ישעיתוכניתמק/ מי/ 725/ הקביעת גבול בין מגרשים - מושב ישעי24/03/2009
ירושליםמטה יהודה, ישעיתוכניתמשי/ 15מש"י 15 מושב ישעי18/02/2004
ירושליםמטה יהודה, אביעזר, אדרת, גבעת ישעיהו, גפן, זכריה, זנוח, ישעי, לוזית, מחסיה, נוה מיכאל, נחושה, עגור, צפרירים, שדות מיכה, תירושתוכניתתממ/ 1/ 28תכנית מתאר מחוזית מחוז ירושלים-שינוי מס' 28-תעסוקות לא חקלאיות במושבים25/07/2000