תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
ירושליםמטה יהודה, רמת רחלתוכניתיג/ 45קיבוץ רמת רחל16/07/1953
ירושליםמטה יהודה, רמת רחלתוכניתמי/ 1015רח' דרך חברון 183 - שכ' תלפיות
ירושליםמטה יהודה, רמת רחלתוכניתמי/ 195תיחום שטח הפיתוח של קיבוץ רמת רחל.10/03/1983
ירושליםמטה יהודה, רמת רחלתוכניתמי/ 195/ אכיסוי כיפתי לבריכת שחיה - קיבוץ רמת רחל.26/12/1984
ירושליםמטה יהודה, רמת רחלתוכניתמי/ 195/ בהרחבת מלון רמת רחל09/11/1995
ירושליםמטה יהודה, רמת רחלתוכניתמי/ 195/ גשינוי יעוד שטח וקביעת בינוי לתחנת דלק - רמת רחל30/07/1998
ירושליםמטה יהודה, רמת רחלתוכניתמי/ 195/ דשינוי יעוד קרקע מתחנת דלק לשירותי דרך ומסחר - קבוץ רמת רחל
ירושליםמטה יהודה, רמת רחלתוכניתמי/ 2634/ גשינוי בצומת גשר לייב יפה וכביש הרכבת
ירושליםמטה יהודה, רמת רחלתוכניתמי/ 809תחנת דלק - רמת רחל
ירושליםמטה יהודה, רמת רחלתוכניתמי/ 947קביעת תוואי לכביש גישה לקיבוץ רמת רחל וצור באחר21/09/2006
ירושליםמטה יהודה, רמת רחלתוכניתמי/ מק/ 195/ ההחלפת שטח חקלאי במגורים - רמת רחל02/12/2010
ירושליםמטה יהודה, רמת רחלבקשה ועדה מקומיתמיה/ 20040272הקמת מתקן תקשורת בע"מ בגובה 18 מטר עבור אנטנות.
ירושליםמטה יהודה, רמת רחלתוכניתמק/ מי/ 195/ ב/ 1שינוי בתצורת מתחמים ושינוי הוראות תכנית רמת רחל12/04/2011