תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
ירושליםמטה יהודה, תרוםתוכנית151-0053397תחנת תדלוק בכניסה למושב תרום
ירושליםמטה יהודה, תרוםתוכניתיג/ 56מושב עובדים תרום20/09/1951
ירושליםמטה יהודה, תרוםתוכניתמי/ 526תיחום שטח הפיתוח של מושב תרום כישוב חקלאי.15/11/1988
ירושליםמטה יהודה, תרוםתוכניתמי/ 526/ גשינוי יעוד שטחים והוספת מגרשים למגורים חד משפחתיים - מושב תרום09/08/2006
ירושליםמטה יהודה, תרוםתוכניתמי/ 526/ דפיצול מגרש ל-2 מגרשים לצורך הפיכת יעוד אחד מהם למגורים- מושב תרום.29/12/2005
ירושליםמטה יהודה, תרוםתוכניתמי/ 789שינוי מיקום צומת הכניסה למושב תרום12/12/1996
ירושליםמטה יהודה, תרוםתוכניתמי/ 869תחנת דלק - מושב תרום06/04/2000
ירושליםמטה יהודה, תרוםתוכניתמי/ במ/ 526/ אמושב תרום-הרחבת המושב.06/04/1997
ירושליםמטה יהודה, תרוםתוכניתמי/ מק/ 526/ א/ 1שינויים והסדרת מגרשים בהרחבה במושב תרום
ירושליםמטה יהודה, תרוםתוכניתמק/ מי/ 526/ האיחוד וחלוקה בהסכמה - מושב תרום17/07/2005
ירושליםמטה יהודה, תרוםתוכניתמשי/ 12משבצות חקלאיות מושב תרום והסביבה06/01/1999
ירושליםמטה יהודה, תרוםתוכניתמשי/ 13משבצות חקלאיות מושב תרום06/01/1999