תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
ירושליםמטה יהודה, הראלערר על החלטת ועדת מחוזית01/ 36ערר על החלטת ו.מחוזית ירושלים לאשר תכנית מי/ 876
ירושליםמטה יהודה, הראלתוכניתהל/ 112מחלף הראל25/05/1995
ירושליםמטה יהודה, הראלתוכניתהל/ 122מחלף הראל
ירושליםמטה יהודה, הראלתוכניתהל/ במ/ 111טלז סטון21/06/1998
ירושליםמטה יהודה, הראלתוכניתמי/ 236תכנון כולל - קבוץ הראל.
ירושליםמטה יהודה, הראלתוכניתמי/ 236/ אביטול ואיחוד גושים - קבוץ הראל.
ירושליםמטה יהודה, הראלתוכניתמי/ 236/ בהגדרת גבולות גרעין הקיבוץ עפ
ירושליםמטה יהודה, הראלתוכניתמי/ 236/ דהרחבת קיבוץ הראל
ירושליםמטה יהודה, הראלתוכניתמי/ 936הרחבת קיבוץ הראל - גבעה 222