תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
ירושליםמטה יהודה, נחושהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםימ/ 02/ 017/ 1התנגדות לשימוש חורג
ירושליםמטה יהודה, נחושהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםמי/ 02/ 025/ 1התנגדות לשימוש חורג
ירושליםמטה יהודה, נחושהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםמי/ 02/ 134/ 1התנגדות לשימוש חורג ממחסן למגורים
ירושליםמטה יהודה, נחושהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםמי/ 02/ 135/ 1התנגדות לשימוש חורג ממחסן לנגריה
ירושליםמטה יהודה, נחושהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםמי/ 11/ 300/ 1התנגדות להיתר
ירושליםמטה יהודה, נחושהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםמי/ 12/ 246/ 1בקשה להיתר
ירושליםמטה יהודה, נחושהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםמי/ 12/ 263/ 81היטל השבחה
ירושליםמטה יהודה, נחושהתוכניתמי/ 489תכנית מפורטת למושב נחושה13/05/1982
ירושליםמטה יהודה, נחושהתוכניתמי/ 489/ אמושב נחושה - הגדלת תחום שטח הפיתוח
ירושליםמטה יהודה, נחושהתוכניתמי/ 489/ בהרחבת ישוב נחושה.13/09/2005
ירושליםמטה יהודה, נחושהתוכניתמי/ 786כפר גמילה מסמים -חרבת צופיה02/06/2004
ירושליםמטה יהודה, נחושהתוכניתמי/ 887קביעת חלוקה והוראות להכנת תכניות מפורטות להקמת ישוב פרברי קהילתי - אזור נחו
ירושליםמטה יהודה, נחושהתוכניתמק/ מי/ 862הודעה על הכנת תכנית ע"פ סעיף 77 לחוק - איזור תעסוקה נחושה
ירושליםמטה יהודה, אביעזר, אדרת, גבעת ישעיהו, גפן, זכריה, זנוח, ישעי, לוזית, מחסיה, נוה מיכאל, נחושה, עגור, צפרירים, שדות מיכה, תירושתוכניתתממ/ 1/ 28תכנית מתאר מחוזית מחוז ירושלים-שינוי מס' 28-תעסוקות לא חקלאיות במושבים25/07/2000
ירושליםמטה יהודה, נחושהתוכניתתממ/ 1/ 5 נחושהתכנית מתאר מחוזית מחוז ירושלים - שינוי מס' 5 - נחושה (ישוב)13/05/1982