תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
ירושליםמטה יהודה, תירושתוכניתיג/ 89תירוש23/08/1956
ירושליםמטה יהודה, תירושערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםמי/ 11/ 135/ 91שמאי מכריע
ירושליםמטה יהודה, תירושתוכניתמי/ 817קביעת יעוד למגורים של מגרשים קיימים וחדשים - מושב תירוש25/10/1999
ירושליםמטה יהודה, תירושתוכניתמי/ 817/ אהפרדת מגרש ממגרש קיים, קביעת גבולות חדשים, מושב תירוש11/09/2007
ירושליםמטה יהודה, תירושתוכניתמי/ 967תכנית מפורטת לבית עלמין אזורי - מערבית למושב תירוש
ירושליםמטה יהודה, תירושתוכניתמי/ במ/ 817מושב תירוש
ירושליםמטה יהודה, אביעזר, אדרת, גבעת ישעיהו, גפן, זכריה, זנוח, ישעי, לוזית, מחסיה, נוה מיכאל, נחושה, עגור, צפרירים, שדות מיכה, תירושתוכניתתממ/ 1/ 28תכנית מתאר מחוזית מחוז ירושלים-שינוי מס' 28-תעסוקות לא חקלאיות במושבים25/07/2000