תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
ירושליםמטה יהודה, כפר אוריהישות כלליתאת/ 08/ 10763ברגר יעקב נגד חיים שמואלי מכפר אוריה והועדה המחוזית
ירושליםמטה יהודה, כפר אוריהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםמי/ 07/ 256/ 1בקשה למבנה חקלאי
ירושליםמטה יהודה, כפר אוריהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםמי/ 08/ 018/ 1בקשה לאורווה
ירושליםמטה יהודה, כפר אוריהתוכניתמי/ 519קביעת יעודי קרקע - כפר אוריה26/08/1986
ירושליםמטה יהודה, כפר אוריהתוכניתמי/ 519/ בהגדלת תחום הפיתוח של מושב כפר אוריה .26/06/2003
ירושליםמטה יהודה, כפר אוריהתוכניתמי/ 519/ גמושב כפר אוריה, תכנית להרחבת היישוב
ירושליםמטה יהודה, כפר אוריהתוכניתמי/ 969תכנית מפורטת לבית עלמין אזורי - בצומת הכניסה למושה אוריה
ירושליםמטה יהודה, כפר אוריהתוכניתמי/ 996פיתוח חווה חקלאית כולל בתי מגורים-חוות שמעון- חוות רועים תירותית ליד כפר אוריה
ירושליםמטה יהודה, כפר אוריהתוכניתמק/ מי/ 519/ ב/ 1שינוי מערכת הדרכים באמצעות החלפת שטחים, מושב כפר אוריה13/08/2006
ירושליםמטה יהודה, כפר אוריהתוכניתמשי/ 24רישום אדמות מושב כפר אוריה והסביבה בספרי המקרקעין30/11/2006