תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
ירושליםמטה יהודה, אחרתוכניתמי/ 912מבנה מסחרי בסמוך למחלף עין חמד
ירושליםמטה יהודה, אחרתוכניתמי/ 982קביעה ודיוק גבולות יער עציונה .