תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןנצרתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים001/ 08/ 2התנגדות להריסת מבנים
צפוןנצרתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים004/ 04/ 2ערר על החלטת שמאי מכריע
צפוןנצרתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים008/ 04/ 2ערר על החלטת שמאי מכריע
צפוןנצרתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים014/ 06/ 2התנגדות לתוכנית נצ/מק/ 1039
צפוןנצרתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים017/ 08/ 2תוספת לבנין קיים
צפוןנצרתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים029/ 06/ 2הקמת אנטנה על גבי עמוד חשמל
צפוןנצרתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים033/ 11/ 2הקמת קומת מרתף+תוספת מחסנים וכו'
צפוןנצרתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים034/ 10/ 2שינוי בעבודות פיתוח
צפוןנצרתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים037/ 04/ 2היתר בניה לשלוש אנטנות עוקץ על גג מלון
צפוןנצרתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים037/ 07/ 2התנגדות להיתר
צפוןנצרתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים043/ 10/ 2תוספת בניה בקומת מרתף
צפוןנצרתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים045/ 12/ 2היתר להריסת קיר
צפוןנצרתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים048/ 07/ 2קומה ד' - יח' מגורים +מעלית
צפוןנצרתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים057/ 06/ 2תוספת מדרגות לגג
צפוןנצרתערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה063/ 12/ 2ערר בגין תכנית מפורטת נצ/מק1151
צפוןנצרתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים072/ 06/ 2התנגדות לבניה
צפוןנצרתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים072/ 07/ 2אי מתן החלטת הועדה המקומית לבנית יח"ד קומת עמודים וקיר תומך
צפוןנצרתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים072/ 11/ 2תוספת למבנה קיים
צפוןנצרתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים073/ 06/ 2תוספת מדרגות על גבול
צפוןנצרתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים073/ 07/ 2אי מתן החלטת הועדה המקומית לבנית יח"ד וקיר תומך
צפוןנצרתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים075/ 07/ 2התנגדות לתוספת בניה
צפוןנצרתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים081/ 11/ 2הניית קיר ומעליו תקרת ספנקריט
צפוןנצרתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים081/ 12/ 2הריסת בניין קיים, קומת קרקע מסחר, א+ב+ג מגורים, מדרגות וממ"דים
צפוןנצרתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים085/ 06/ 2תוספת לבנין קיים
צפוןנצרתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים094/ 06/ 2תוספת קומה ב - ממד
צפוןנצרתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים097/ 09/ 2אי מתן החלטה תוך 3 חודשים
צפוןנצרתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים102/ 12/ 2בקשה למתן היתר
צפוןנצרתבקשה ועדה מקומית11/ 16561תחנת תידלוק דור אנרגיה
צפוןנצרתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים110/ 07/ 2תוספת קומה א+ב מגורים קוטג' +ממד
צפוןנצרתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים116/ 06/ 2הריסת מבנה קיים ובנייית בניין ממחסנים וחניה ויח' מגורים
צפוןנצרתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים119/ 06/ 2הקמת מתקן תקשורת
צפוןנצרתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים120/ 08/ 2עדכון להיתר קודם + שינוי בעבודת פיתוח
צפוןנצרתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים121/ 08/ 2חניון ומתלה כביסה
צפוןנצרתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים124/ 04/ 2התנגדות לבניה
צפוןנצרתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים127/ 06/ 2בית חד משפחתי ארבע קומות
צפוןנצרתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים130/ 03/ 2ערר על פסיקת שמאי מכריע
צפוןנצרתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים131/ 08/ 2בניית חניה
צפוןנצרתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים132/ 06/ 2התנגדות להיתר בניה
צפוןנצרתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים133/ 03/ 2ערר על החלטת שמאי מכריע
צפוןנצרתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים133/ 08/ 2תוספת מעלית
צפוןנצרתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים133/ 10/ 2קירוי קל לחניה פרטית
צפוןנצרתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים136/ 08/ 2תוספת קומת מרתף קומת חניה תת קרקעית וקומת חנייה מסחר
צפוןנצרתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים138/ 05/ 2התנגדות לבניית מחסן וחדר כביסה
צפוןנצרתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים139/ 10/ 2קומה ב' תוספת חניה
צפוןנצרתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים139/ 11/ 2אי מתן החלטה תוך חודשים
צפוןנצרתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים142/ 06/ 2אי מתן החלטת הועדה המקומית תוך שלושה חודשים
צפוןנצרתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים143/ 08/ 2הקמת בית מלון, חניות
צפוןנצרתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים146/ 03/ 2אי החלטת הועדה המקומית על היתר לאנטנה סלולרית
צפוןנצרתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים158/ 09/ 2תוספת יחידת מגורים מעל מבנה קיים
צפוןנצרתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים162/ 09/ 2בניית מבנה מסחרי מעל קומת חניה
צפוןנצרתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים166/ 09/ 2מבנה מסחרי מעל קומת משרדים ומסחר
צפוןנצרתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים167/ 02/ 2הצבת מתקן תקשורת
צפוןנצרתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים170/ 03/ 2היתר
צפוןנצרתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים171/ 08/ 2היתר בנייה
צפוןנצרתערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה175/ 05/ 2תכנית מפורטת
צפוןנצרתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים177/ 05/ 2תביעת פיצויים
צפוןנצרתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים178/ 09/ 2היתר בניה
צפוןנצרתערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה178/ 11/ 2ערר על תכנית מפורטת נצ/מק/1165
צפוןנצרתערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה178/ 12/ 2ערר בגין תכנית מפורטת נצ/מק/1136
צפוןנצרתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים179/ 09/ 2שימוש חורג ממגורים למשרדים
צפוןנצרתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים181/ 02/ 2בקשה לתוספת קומה שלישית ורביעית למבנה קיים
צפוןנצרתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים181/ 08/ 2הקמת בנין
צפוןנצרתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים183/ 04/ 2התאמת הקמת מתקן שידור כהגדרתו בתמ"א 36א'
צפוןנצרתערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה184/ 08/ 2תכנית נצ/מק/1049
צפוןנצרתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים184/ 10/ 2תוספת יחידת מגורים מעל למבנה קיים
צפוןנצרתערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה185/ 11/ 2תכנית מפורטת נצ/מק/1161
צפוןנצרתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים185/ 12/ 2סגירת קומת עמודים למגורים+תוספת יחידת מגורים
צפוןנצרתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים187/ 08/ 2בניית קיר גבול
צפוןנצרתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים188/ 05/ 2היתר לתוספת למגורים
צפוןנצרתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים188/ 12/ 2בניית שתי יחידות מגורים מעל קומת חנייה, ממ"דים, מדרגות וקיר גבול
צפוןנצרתערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה190/ 12/ 2ערר על תכנית מפורטת נצ/מק/1111
צפוןנצרתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים191/ 03/ 2היתר בניה
צפוןנצרתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים191/ 12/ 2תוספת גגון רעפים מעל דלת כניסה
צפוןנצרתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים192/ 10/ 2בניית גדר
צפוןנצרתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים194/ 10/ 2קיר הפרדה
צפוןנצרתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים195/ 06/ 2תוספת מדרגות לגג וחציאת רעפים
צפוןנצרתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים199/ 10/ 2תוספת מקלט
צפוןנצרתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים200/ 03/ 2התנגדות להיתר בניה
צפוןנצרתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים202/ 05/ 2מתנגד לבקשה להוספה על בנין קיים וחריגה מקו בנין
צפוןנצרתבקשה ועדה מקומית21/ 16563בנין מסגד בן ארבע קומות
צפוןנצרתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים210/ 03/ 2הוספת יחידת דיור בשטח
צפוןנצרתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים210/ 08/ 2בנית גן ילדים
צפוןנצרתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים211/ 05/ 2תביעת פיצויים
צפוןנצרתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים212/ 11/ 2תוספת לבניין קיים
צפוןנצרתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים213/ 10/ 2ערר על היתר בניה
צפוןנצרתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים214/ 06/ 2לגיטימציה לבניין קיים
צפוןנצרתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים214/ 12/ 2סגירת קומת עמודים ותוספת יחידת מגורים מעל בניין קיים, ממ"ד
צפוןנצרתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים217/ 02/ 2התנגדות לבניה
צפוןנצרתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים217/ 05/ 2אי מתן החלטה ועדה מקומית למעלה משלושה חודשים
צפוןנצרתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים217/ 10/ 2בית ספר לנזירות ללא דרישה להקמת חניון
צפוןנצרתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים217/ 11/ 2אי מתן החלטה תוך 3 חודשים
צפוןנצרתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים218/ 04/ 2שינוי להיתר מיחידות מגורים קוטג' לשתי יחידות
צפוןנצרתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים225/ 05/ 2בנין מגורים חדש
צפוןנצרתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים226/ 08/ 2בקשה לבניית 2 יח"ד
צפוןנצרתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים233/ 02/ 2קומה נוספת מעל בנין קיים
צפוןנצרתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים235/ 05/ 2תוספת יחידת מגורים
צפוןנצרתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים236/ 02/ 2בקשה להקמת מרכז תיירות ושירות
צפוןנצרתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים242/ 04/ 2תוספת בניה
צפוןנצרתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים243/ 05/ 2התנגדות להריסת מבנה והכשרת השטח ל35-40 מקומות חניה
צפוןנצרתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים244/ 05/ 2הריסת מבנה קיים ובניית בניין מחסנים וחניה ויח' מגורים