תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןמטה אשר, כפר ראש הנקרהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים123/ 10/ 2בקשה לשימוש חורג, הסבת חלק ממבנה מגורים ל-2 יחידות אירוח
צפוןמטה אשר, כפר ראש הנקרהתוכניתג/ 10300תיחום שטח הפיתוח, קביעת יעודי קרקע, חלוקה והוראות פיתוח, ראש הניקרה30/03/2000
צפוןמטה אשר, כפר ראש הנקרהתוכניתג/ 1112ראש הנקרה
צפוןמטה אשר, כפר ראש הנקרהתוכניתג/ 13079חוות לולים, ראש הנקרה15/11/2005
צפוןמטה אשר, כפר ראש הנקרהתוכניתג/ 1377בית עלמין -ראש הנקרה26/08/1973
צפוןמטה אשר, כפר ראש הנקרהתוכניתג/ 138ראש הנקרה10/01/1957
צפוןמטה אשר, כפר ראש הנקרהתוכניתג/ 14696אזור תיירות, ראש הניקרה
צפוןמטה אשר, כפר ראש הנקרהתוכניתג/ 15091תכנון מחודש של אזור המגורים הקבוצי- קבוץ ראש הנקרה.04/12/2008
צפוןמטה אשר, כפר ראש הנקרהתוכניתג/ 2179קבוץ ראש הנקרה
צפוןמטה אשר, כפר ראש הנקרהתוכניתג/ 3043שמורת טבע חוף ראש הנקרה01/10/1992
צפוןמטה אשר, כפר ראש הנקרהתוכניתג/ 3467קבוץ ראש הנקרה20/07/1981
צפוןמטה אשר, כפר ראש הנקרהתוכניתג/ 5348קבוץ ראש הנקרה - (גניזה)
צפוןמטה אשר, כפר ראש הנקרהתוכניתג/ 7162שנוי יעוד לאזור תירותי -ראש הנקרה
צפוןמטה אשר, כפר ראש הנקרהתוכניתג/ 749 - צפוןשמורת הטבע רכס ראש הנקרה11/07/1968
צפוןמטה אשר, כפר ראש הנקרהתוכניתג/ 818תכנית מפורטת מס' 818 גן לאומי ראש הנקרה23/05/1968
צפוןמטה אשר, כפר ראש הנקרהתוכניתג/ 9517הגדלת אחוזי הבניה, שינוי לתכנית ג / 2914, שינוי למתאר, ראש הניקרה.
צפוןמטה אשר, כפר ראש הנקרהתוכניתחא/ מק/ 2004/ 6שנוי הוראות תכנית ג/ 10300, ראש הנקרה19/06/2005