תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןמטה אשר, כבריערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים035/ 07/ 2תורן אנטנות
צפוןמטה אשר, כבריערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים056/ 03/ 2בקשה למתן הקלה
צפוןמטה אשר, כבריערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים225/ 03/ 2בקשה למחלפון קבוע
צפוןמטה אשר, כבריערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים253/ 08/ 2בקמת מתקן תיקשורת סלולארי
צפוןמטה אשר, כבריערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים262/ 10/ 2תוספת בניה לבית מגורים קיים
צפוןמטה אשר, כבריערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים266/ 07/ 2עבודות פיתוח ותשתית בית עלמין נהריה
צפוןמטה אשר, כבריתוכניתג/ 11000כברי - אזור מסחרי
צפוןמטה אשר, כבריתוכניתג/ 11044מפעל מים - כברי
צפוןמטה אשר, כבריתוכניתג/ 1108מוצא לביוב -קב' כברי13/08/1970
צפוןמטה אשר, כבריתוכניתג/ 11323דרך מספר 89 קטע כברי תחנת דלק תשריט לדרך21/05/2002
צפוןמטה אשר, כבריתוכניתג/ 11608אזור תעשיה כברי - גני תעשייה, מתאר 1
צפוןמטה אשר, כבריתוכניתג/ 12161מרכז מסחרי כפרי
צפוןמטה אשר, כבריתוכניתג/ 13131הרחבה קהילתית קיבוץ כברי
צפוןמטה אשר, כבריתוכניתג/ 14303מרכז יערני אזורי קק"ל , כברי20/12/2005
צפוןמטה אשר, כבריתוכניתג/ 1453מחצבת הגליל -כברי06/01/1974
צפוןמטה אשר, כבריתוכניתג/ 15412קיבוץ כברי - שכונת בנים13/03/2007
צפוןמטה אשר, כבריתוכניתג/ 15413מתאר כברי03/03/2009
צפוןמטה אשר, כבריתוכניתג/ 1681קבוץ כברי
צפוןמטה אשר, כבריתוכניתג/ 17274חוות לולים - קיבוץ כברי
צפוןמטה אשר, כבריתוכניתג/ 17670חוות לולים, כברי
צפוןמטה אשר, נהריה, כבריתוכניתג/ 20357כביש 89 - כברי נהריה.
צפוןמטה אשר, כבריתוכניתג/ 207כברי05/04/1962
צפוןמטה אשר, כבריתוכניתג/ 2099צומת כברי11/10/1979
צפוןמטה אשר, כבריתוכניתג/ 2112קבוץ כברי
צפוןמטה אשר, כבריתוכניתג/ 3452קבוץ כברי
צפוןמטה אשר, כבריתוכניתג/ 3874חלוקת מגרשים לבניה25/06/1981
צפוןמטה אשר, כבריתוכניתג/ 4306שינוי יעוד לחנת תידלוק07/06/1984
צפוןמטה אשר, כבריתוכניתג/ 4902כביש מס' 89 / 70 צומת כברי
צפוןמטה אשר, כבריתוכניתג/ 5869קבוץ כברי14/07/1988
צפוןמטה אשר, כבריתוכניתג/ 6691שנוי יעוד לתחנת תדלוק - (גניזה)
צפוןמטה אשר, כבריתוכניתג/ 6701שנוי יעוד לתעשיה - (גניזה)
צפוןמטה אשר, כבריתוכניתג/ 6783קבוץ כברי
צפוןמטה אשר, כבריתוכניתג/ 7111שנוי יעוד לתחנת דלק -כברי
צפוןמטה אשר, כבריתוכניתג/ 7437שרותי דרל ותחנת דלק, קבוץ כברי20/02/2000
צפוןמטה אשר, כבריתוכניתג/ 7669תיירות ונופש, כברי25/05/1995
צפוןמטה אשר, כבריתוכניתג/ 7762קבוץ כברי
צפוןמטה אשר, כבריתוכניתג/ 8268שנוי יעוד לתחנת דלק, כברי
צפוןמטה אשר, כבריתוכניתג/ 8436מחצבת כברי תוכנית שינוימ יעוד ותוכנית חיצוב
צפוןמטה אשר, כבריתוכניתג/ 8524אזור תעשיה, כברי
צפוןמטה אשר, כבריתוכניתג/ 9016תחנת משנה "כברי"30/11/2004
צפוןמטה אשר, כבריתוכניתג/ 9147שינוי חלקי לתכנית מתאר קיבוץ כברי.17/05/2001
צפוןמטה אשר, כבריתוכניתג/ 9385הרחבה ופיתוח מחצבה קיימת - מחצבת הגליל.16/01/2003
צפוןמטה אשר, כבריתוכניתחא/ מק/ 2004/ 15איחוד וחלוקה מחדש בהסכמה, כברי07/06/2006
צפוןמטה אשר, כבריתוכניתחא/ מק/ 2005/ 2איחוד וחלוקה בהסכמה, קיבוץ כברי13/06/2006
צפוןמטה אשר, כבריתוכניתחא/ מק/ 3874/ 1תחנת תידלוק ושרותי דרך, קיבוץ כברי