תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןמטה אשר, בן עמיערר על החלטת ולקחש"פ06/ חש/ 4ערר על סרוב הוולקחש"פ לאשר את תכנית ג/ 14857 שימוש חורג למסחר בבן עמי
צפוןמטה אשר, בן עמיערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים165/ 02/ 2התנגדות להקמת בית חדש
צפוןמטה אשר, בן עמיערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים166/ 02/ 2התנגדות להקמת בית מגורים חדש
צפוןמטה אשר, בן עמיערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים186/ 02/ 2התנגדות לבית מגורים חדש
צפוןמטה אשר, בן עמיערר על החלטת ועדת ערר223/ 03/ 2מתן הקלה מהוראות בנייה
צפוןמטה אשר, בן עמיתוכנית98/ 0201בקשה להקמת מבנה לארווה + מתבן+ לגיטימציה למחסן מושב בן עמי
צפוןמטה אשר, בן עמיבקשה ועדה מקומיתבן עמי 2006/ 0460אורווה לסוסים בשטח 487.21 מ"ר וסככת טרקטורים בשטח 249.28 מ"ר
צפוןמטה אשר, בן עמיתוכניתג/ 109בן עמי02/12/1954
צפוןמטה אשר, בן עמיתוכניתג/ 11744איחוד וחלוקה חדשה במושב בן עמי17/07/2001
צפוןמטה אשר, בן עמיתוכניתג/ 12188אכסון תיירותי והבראה31/12/2006
צפוןמטה אשר, נהריה, בן עמיתוכניתג/ 13299נהריה שכונה מזרחית
צפוןמטה אשר, בן עמיתוכניתג/ 14857שינוי יעוד חלק משטח הנחלה למסחר, מושב בן עמי
צפוןמטה אשר, בן עמיתוכניתג/ 16244תוכנית ג/ 16244
צפוןמטה אשר, בן עמיתוכניתג/ 17212הוספת תכליות לתעסוקה לא חקלאית וזכויות בנייה בנחלה, מושב בן עמי
צפוןמטה אשר, בן עמיתוכניתג/ 17678הוספת תכליות לפעילות לא חקלאית וזכויות בניה (בנחלה 16), מושב בן עמי
צפוןמטה אשר, בן עמיתוכניתג/ 18177הקמת חוות סוסים, מושב בן עמי22/12/2011
צפוןמטה אשר, בן עמיתוכניתג/ 5346חלוקת מגרשים מחדש14/07/1988
צפוןמטה אשר, בן עמיתוכניתג/ 902בית עלמין מושב בן עמי11/09/1969
צפוןמטה אשר, בן עמיתוכניתג/ 9317הרחבת מושב בן עמי01/10/1998
צפוןמטה אשר, בן עמיתוכניתחא/ מק/ 9317/ 1הרחבת מושב בן עמי- שינוי בינוי- שינוי לתכנית מס' ג / 9317 - הרחבת מושב בן עמי
צפוןמטה אשר, בן עמיתוכניתמט/ מק/ 5346/ 1ביטול ואיחוד חלקות קיימות וחלוקתן מחדש בהתאם למצב קיים ופיתוח בעתיד,ביטול דרכי