תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןמטה אשר, נתיב השירהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים308/ 08/ 2הצבת תורן
צפוןמטה אשר, נתיב השירהתוכניתג/ 1043תכנית מס' 104306/07/1972
צפוןמטה אשר, נתיב השירהתוכניתג/ 11278בית עלמין, נתיב השיירה, מתאר 1
צפוןמטה אשר, נתיב השירהתוכניתג/ 14220בית עלמין נתיב השיירה (ג/ 11278):
צפוןמטה אשר, נתיב השירהתוכניתג/ 16224הגדלת מס' יח' ארוח וזכויות הבניה בנחלה, מושב נתיב השיירה26/11/2009
צפוןמטה אשר, נתיב השירהתוכניתג/ 16356שינוי מיקום שטח המגורים, בנחלה 75 ותכנון 10 יחידות אירוח, מושב נתיב השיירה
צפוןמטה אשר, נתיב השירהתוכניתג/ 17721לגליזציה ליחידות אירוח וזכויות בניה, מושב נתיב השיירה
צפוןמטה אשר, נתיב השירהתוכניתג/ 4725מרכז היישוב נתיב השיירה18/06/1989
צפוןמטה אשר, נתיב השירהתוכניתג/ 8851הרחבת שטח נחלה מס' 6 בגוש 19942, שינוי למתאר, נתיבהשיירה.26/02/1998
צפוןמטה אשר, נתיב השירהתוכניתג/ 9194שינוי יעוד משטח לתכנון בעתיד לשטח מגורים, שינוי למתאר, נתיב השיירה.21/08/1997
צפוןמטה אשר, נתיב השירהתוכניתגנ/ 17016תכנון נחלה 37, מושב נתיב השיירה03/03/2009
צפוןמטה אשר, נתיב השירהתוכניתחא/ מק/ 2009/ 21איחוד וחלוקה בהסכמה , נחל 38, נתיב השיירה
צפוןמטה אשר, נתיב השירהתוכניתחא/ מק/ 2011/ 31איחוד וחלוקה בהסכמה נחלה 42 - נתיב השיירה
צפוןמטה אשר, נתיב השירהתוכניתמא/ מח/ 9316שנוי יעוד משטח חקלאי, לבית קברות, נתיב השירה
צפוןמטה אשר, נתיב השירהישות כלליתעתמ/ נצ/ 3439/ 06עירית נהריה נגד מועצה ארצית מוא"ז מטה אשר, ועד מחוזית צפון