תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןמטה אשר, מזרעהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים150/ 11/ 2שימוש חורג להצבת שלטים
צפוןמטה אשר, מזרעהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים308/ 07/ 2לגיטימציה ל- 2 מרפסות מקורות בקומת קרקע ובקומה א'
צפוןמטה אשר, מזרעהתוכניתג/ 10653שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח חקלאי מיוחד, שינוי למתאר, מזרעה.
צפוןמטה אשר, מזרעהתוכניתג/ 11229ליעד שטח התכנית למרכז מסחרי ומגורים, מזרעה
צפוןמטה אשר, מזרעהתוכניתג/ 1130תכנית מפורטת מס' 113015/10/1971
צפוןמטה אשר, מזרעהתוכניתג/ 12242מגורים ומסחר סמוך לדרך מס' 4
צפוןמטה אשר, מזרעהתוכניתג/ 13161תכנית מתאר מזרעה06/07/2004
צפוןמטה אשר, מזרעהתוכניתג/ 14940שטח מסחרי בכניסה למזרעה14/09/2009
צפוןמטה אשר, מזרעהתוכניתג/ 16067שינוי ייעוד ממבני ציבור למגורים ולשצ"פ , מזרעה12/01/2009
צפוןמטה אשר, מזרעהתוכניתג/ 17072שכונה מזרחית - מזרעה
צפוןמטה אשר, מזרעהתוכניתג/ 17767מרכז מסחרי פייסל, מזרעה
צפוןמטה אשר, מזרעהתוכניתג/ 18193הקטנת תוואי דרך מס' 1, מזרעה
צפוןמטה אשר, מזרעהתוכניתג/ 18450שינוי יעוד מחקלאי ומגורים א' למגורים ב' ושינוי תוואי דרך, מזרעה
צפוןמטה אשר, מזרעהתוכניתג/ 18451שינוי תוואי דרך מס' 6, מזרעה
צפוןמטה אשר, מזרעהתוכניתג/ 18677הקטנת תוואי דרך מס' 1, מזרעה31/08/2011
צפוןמטה אשר, מזרעהתוכניתג/ 18750תכנון מפורט למגורים, מש' עלי עווד, מזרעה
צפוןמטה אשר, מזרעהתוכניתג/ 18938שנוי הוראות וזכויות בניה במגרש 81, מזרעה
צפוןמטה אשר, מזרעהתוכניתג/ 19699הגדלת אחוזי הבניה לשטח המסחרי במזרעה
צפוןמטה אשר, מזרעהתוכניתג/ 20226חיבורים לדרך שירות של דרך 4, מזרעה
צפוןמטה אשר, מזרעהתוכניתג/ 20348שכונה מזרחית - מזרעה.
צפוןמטה אשר, מזרעהתוכניתג/ 2061שנוי לתכנית מפורטת, מזרעה01/01/1976
צפוןמטה אשר, מזרעהתוכניתג/ 2315תכנון השטח במטרה לקבוע חלוקה למגרשים, מזרעה23/10/1980
צפוןמטה אשר, מזרעהתוכניתג/ 331מזרעה שכון
צפוןמטה אשר, מזרעהתוכניתג/ 3314חלוקת מגרשים -מזרעה16/10/1980
צפוןמטה אשר, מזרעהתוכניתג/ 3853חלוקת מגרשים לבניה -כפר מזרעה30/04/1982
צפוןמטה אשר, מזרעהתוכניתג/ 4038שנוי יעוד לבי"ס -מזרעה
צפוןמטה אשר, מזרעהתוכניתג/ 4462חלוקת מגרשים לבניה
צפוןמטה אשר, מזרעהתוכניתג/ 4619שינוי יעוד למגורים19/02/1987
צפוןמטה אשר, מזרעהתוכניתג/ 5160צומת רגבה נס עמים - מזרעה22/01/1987
צפוןמטה אשר, מזרעהתוכניתג/ 5798שינוי יעוד וחלוקת מגרשים לבניה - מזרעה10/10/1991
צפוןמטה אשר, מזרעהתוכניתג/ 5935שנוי יעוד למגורים, מזרעה
צפוןמטה אשר, מזרעהתוכניתג/ 6152שנוי יעוד לשרותי דרך - (גניזה)
צפוןמטה אשר, מזרעהתוכניתג/ 7966שנוי ל- ג / 2315 , מזרעה
צפוןמטה אשר, מזרעהתוכניתג/ 821מזרעה
צפוןמטה אשר, מזרעהתוכניתג/ 8478כביש גישה צפון, מזרעה
צפוןמטה אשר, מזרעהתוכניתג/ 8484שינוי יעוד לשרותי דרך מזרעה - 0גניזה)
צפוןמטה אשר, מזרעהתוכניתג/ 8512שינוי יעוד מחקלאי למגורים, מזרעה
צפוןמטה אשר, מזרעהתוכניתג/ 8515שינוי יעוד מחקלאי לאזור מלאכה ומסחר, מזרעה
צפוןמטה אשר, מזרעהתוכניתג/ 8598שנוי יעוד חלקה משטח חקלאי לאזור מסחר ומלאכה, מזרעה
צפוןמטה אשר, מזרעהתוכניתג/ במ/ 233שינוי לתכנית מפורטת מס' ג / 7966 - כפר מזרעה
צפוןמטה אשר, מזרעהתוכניתחא/ מק/ 2004/ 10הגדלת גובה מבנים, מזרעה07/05/2006
צפוןמטה אשר, מזרעהתוכניתחא/ מק/ 2011/ 19הגדלת שטח לבנייני ציבור, מזרעה
צפוןמטה אשר, מזרעהתוכניתמא/ מח/ 9278שינוי יעוד משטח חקלאי לאזור מגורים. מזרעה.
צפוןמטה אשר, מזרעהתוכניתמא/ מח/ 9320שינוי יעוד משטח חקלאי לשכונת מגורים, מזרח מזרעה. שינוי למתאר.
צפוןמטה אשר, מזרעהתוכניתמא/ מח/ 9321שינוי יעוד משטח חקלאי לאזור מסחרי. שינוי למתאר, כפר מזרעה.
צפוןמטה אשר, מזרעהתוכניתתממ/ 2/ 39תכנית מתאר מחוזית, מחוז הצפון, מס' תמ"מ 2, שינוי מס' 39 - הרחבת הישוב אלמזרעה10/06/2004