תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןמטה אשר, אחיהודערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים120/ 05/ 2בניית גדר
צפוןמטה אשר, אחיהודערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים141/ 05/ 2שימוש חורג בקרקע חקלאית
צפוןמטה אשר, אחיהודבקשה ועדה מקומיתאחיהוד 2006/ 0075שימוש חורג ממבנים חקלאיים ומחסן עצים
צפוןמטה אשר, אחיהודתוכניתג/ 12296איחוד רפתות במושב אחיהוד03/02/2003
צפוןמטה אשר, אחיהודתוכניתג/ 129אחיהוד30/10/1952
צפוןמטה אשר, אחיהודתוכניתג/ 13297שנוי יעוד משטח למבני ציבור למגורים, אחיהוד
צפוןמטה אשר, אחיהודתוכניתג/ 13305אזור אחיהוד/יבור הודעה לפי סעיף 77-78
צפוןמטה אשר, אחיהודתוכניתג/ 13742הרחבת אחיהוד14/06/2007
צפוןמטה אשר, אחיהודתוכניתג/ 13773שינוי יעוד משטח למבני ציבור למגורים16/10/2006
צפוןמטה אשר, אחיהודתוכניתג/ 14002שינוי ממבני ציבור ל- 5 מגרשי מגורים25/01/2006
צפוןמטה אשר, אחיהודתוכניתג/ 14088הרחבה דרום מזרחית של מושב אחיהוד
צפוןמטה אשר, אחיהודתוכניתג/ 14097שינוי תקנוני ל- ג/7844 - הגדלת אחוזי בניה30/04/2006
צפוןמטה אשר, אחיהודתוכניתג/ 15668הרחבה דרום מזרחית - אחיהוד
צפוןמטה אשר, אחיהודתוכניתג/ 3986מושב אחיהוד
צפוןמטה אשר, אחיהודתוכניתג/ 4037אתר לחצבת אגרגט -אחיהוד - (גניזה)
צפוןמטה אשר, אחיהודתוכניתג/ 5177אתר לסילוק פסולת תעשיתית
צפוןמטה אשר, אחיהודתוכניתג/ 6637מושב אחיהוד23/03/1995
צפוןמטה אשר, אחיהודתוכניתג/ 7035שנוי יעוד למגורים, אחיהוד - (גניזה)
צפוןמטה אשר, אחיהודתוכניתג/ 7221תיירות ונופש יער אחיהוד
צפוןמטה אשר, אחיהודתוכניתג/ 7844שנוי יעוד למגורים, אחיהוד18/12/1994
צפוןמטה אשר, אחיהודתוכניתחא/ מק/ 2004/ 11איחו רפתות , מושב אחיהוד31/08/2006
צפוןמטה אשר, אחיהודתוכניתחא/ מק/ 7844/ 1שינוי תכנית ג / 7844 בהתאם לסעיף 62א(א)(5), לחוק התכנון, מושב אחיהוד
צפוןמטה אשר, אחיהודערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםחב/ 02/ 28/ 2בקשה להקמת סככה חקלאית למיון תוצרת חקלאית