תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןמטה אשר, בוסתן הגלילתוכניתג/ 11474בוסתן הגליל, מתאר 1
צפוןמטה אשר, בוסתן הגלילתוכניתג/ 14208שכונת בנים במושב בוסתן הגליל
צפוןמטה אשר, בוסתן הגלילתוכניתג/ 15219הסדרת מעבר דרך ומסילה בהפרדת מפלסים, בוסתן הגליל25/08/2009
צפוןמטה אשר, בוסתן הגלילתוכניתג/ 15665תוכנית מתאר מושב בוסתן הגליל - הרחבה צפונית
צפוןמטה אשר, בוסתן הגלילתוכניתג/ 15730הרחבה צפונית, בוסתן הגליל13/03/2007
צפוןמטה אשר, בוסתן הגלילתוכניתג/ 1682מושב בוסתן הגליל06/02/1975
צפוןמטה אשר, בוסתן הגלילתוכניתג/ 17616מתאר בוסתן הגליל
צפוןמטה אשר, בוסתן הגלילתוכניתג/ 4359חלוקת מגרשים מחדש03/05/1984
צפוןמטה אשר, בוסתן הגלילתוכניתג/ 82בוסתן הגליל
צפוןמטה אשר, בוסתן הגלילתוכניתג/ 8541שנוי יעוד משטח חקלאי לתחנת תידלוק, גוש 19964, חלקה 55 (חלקי) בוסתן הגליל
צפוןמטה אשר, בוסתן הגלילתוכניתחא/ מק/ 4359תחנת תידלוק ושרותי דרך, בוסתן הגליל
צפוןמטה אשר, בוסתן הגלילתוכניתחא/ מק/ 8541/ 1שינוי יעוד משטח חקלאי לתחנת תידלוק, בוסתן הגליל
צפוןמטה אשר, בוסתן הגלילתוכניתמש"צ/ 92בוסתן הגליל, אדמות חקלאיות09/05/2001