תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןמטה אשר, אילוןתוכניתג/ 11146חוות לולים - קיבוץ אילון
צפוןמטה אשר, אילוןתוכניתג/ 11700חוות לולים
צפוןמטה אשר, אילוןתוכניתג/ 1181 - צפוןתכנית כללית של קיבוץ איילון27/04/1972
צפוןמטה אשר, אילוןתוכניתג/ 11829מתקן טיפול בשפכים, קיבוץ אילון17/01/2002
צפוןמטה אשר, אילוןתוכניתג/ 12291הרחבה קהילתית קיבוץ אילון04/02/2002
צפוןמטה אשר, אילוןתוכניתג/ 13028חוות לולים, קיבוץ אילון24/06/2003
צפוןמטה אשר, אילוןתוכניתג/ 13209תכנית מתאר קיבוץ אילון30/11/2006
צפוןמטה אשר, אילוןתוכניתג/ 13480דרך מס' 899- צומת כניסה לקיבוץ אילון
צפוןמטה אשר, אילוןתוכניתג/ 18618תכנון מפורט של אזור הקהילה - קיבוץ אילון
צפוןמטה אשר, אילוןתוכניתג/ 2080ביוב מרכזי בקבוץ אילון23/02/1978
צפוןמטה אשר, אילוןתוכניתג/ 3815קבוץ אילון חלוקת מגרשים מחדש27/08/1981
צפוןמטה אשר, אילוןתוכניתג/ 3956חלוקת מגרשים מחדש - אילון מצובה23/02/1984
צפוןמטה אשר, אילוןתוכניתג/ 4159מרכז תעשיות "אלון תבור"26/10/1989
צפוןמטה אשר, אילוןתוכניתג/ 5675הרחבת אזור התעשיה, קיבוץ אילון
צפוןמטה אשר, אילוןתוכניתג/ 8050שנוי יעוד לתחנת תידלוק, איילון01/09/1994
צפוןמטה אשר, אילוןתוכניתג/ בת/ 253מרכז תעשיות "אילון תבור"
צפוןמטה אשר, אילוןתוכניתחא/ מק/ 2002/ 4שינוי קווי בנין, קיבוץ אילון27/10/2003
צפוןמטה אשר, אילוןתוכניתחא/ מק/ 2005/ 9קביעת הוראות למבנה חניה ומחסן, קיבוץ אילון13/06/2006
צפוןמטה אשר, אילוןתוכניתחא/ מק/ 2009/ 7תחנת תידלוק, קיבוץ אילון