תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןמטה אשר, לוחמי הגיטאותבקשה ועדה מקומית14/ 19960סככות רפת
צפוןמטה אשר, לוחמי הגיטאותבקשה ועדה מקומית21/ 18483לגיטמציהלמצב קיים ושימוש חורג למשרד ומחסן חקלאי.
צפוןמטה אשר, לוחמי הגיטאותערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים229/ 08/ 2גדר
צפוןמטה אשר, לוחמי הגיטאותערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים85/ 04/ 2תוכנית מפורטת
צפוןמטה אשר, לוחמי הגיטאותתוכניתג/ 10926שכונה קהילתית - קיבוץ לוחמי הגטאות25/06/2001
צפוןמטה אשר, לוחמי הגיטאותתוכניתג/ 11183שיקום מחצבת לוחמי הגיטאות09/03/2004
צפוןמטה אשר, לוחמי הגיטאותתוכניתג/ 1205מיקום לולים16/03/1972
צפוןמטה אשר, לוחמי הגיטאותתוכניתג/ 1219 - צפוןלולים "מילואות" - קיבוץ לוחמי הגיטאות26/10/1972
צפוןמטה אשר, לוחמי הגיטאותתוכניתג/ 13617אתר כרייה וטיפול בפסולת גושית, לוחמי הגיטאות26/11/2009
צפוןמטה אשר, לוחמי הגיטאותתוכניתג/ 1411בית עלמין -לוחמי הגיטאות
צפוןמטה אשר, לוחמי הגיטאותתוכניתג/ 15822חלוקת אזור המגורים הקיבוצי- קיבוץ לוחמי הגטאות
צפוןמטה אשר, לוחמי הגיטאותתוכניתג/ 16609קביעת גודל מגרש מינימלי, קבוץ לוחמי הגטאות
צפוןמטה אשר, לוחמי הגיטאותתוכניתג/ 16649שינוי תכנון בדרום קבוץ לוחמי הגטאות
צפוןמטה אשר, לוחמי הגיטאותתוכניתג/ 17045קיבוץ לוחמי הגיטאות16/07/2012
צפוןמטה אשר, לוחמי הגיטאותתוכניתג/ 1860מחצבת כורכר ליד לוחמי הגטאות17/04/1977
צפוןמטה אשר, לוחמי הגיטאותתוכניתג/ 2511לולים בלוחמי הגטאות21/07/1977
צפוןמטה אשר, לוחמי הגיטאותתוכניתג/ 32לוחמי הגיטאות02/06/1974
צפוןמטה אשר, לוחמי הגיטאותתוכניתג/ 4168חלוקה מחדש בק' לוחמי הגיטאות30/08/1984
צפוןמטה אשר, לוחמי הגיטאותתוכניתג/ 4993שינוי יעוד לתעשיה08/09/1988
צפוןמטה אשר, לוחמי הגיטאותתוכניתג/ 6899שינוי יעוד למבני ציבור לוחמי הגטאות15/11/1990
צפוןמטה אשר, לוחמי הגיטאותתוכניתחא/ מק/ 2003/ 2הגדלת שטח למבני ציבור, לוחמי הגיטאות03/02/2005
צפוןמטה אשר, לוחמי הגיטאותתוכניתחא/ מק/ 2005/ 7אחוד וחלוקה בהסכמה, קבוץ לוחמי הגטאות
צפוןמטה אשר, לוחמי הגיטאותתוכניתחא/ מק/ 2006/ 1הגדלת מס' יח"ד באזור מגורים א', לוחמי הגטאות