תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןיזרעאלים, זרזירערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים022/ 06/ 2בית צמחיה ומחסן חקלאי
צפוןיזרעאלים, זרזירערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים062/ 06/ 2שינוי לתכנית מפורטת
צפוןיזרעאלים, זרזירערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים081/ 05/ 2התנגדות לדיר צאן
צפוןיזרעאלים, זרזירערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים090/ 05/ 2דיר צאן
צפוןיזרעאלים, זרזירערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים113/ 03/ 2דיר צאן + מחסן חקלאי + חניה + גדר
צפוןיזרעאלים, זרזירערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים120/ 07/ 2בית מגורים חד משפחתי ע"ג קומת עמודים + קירות פיתוח
צפוןיזרעאלים, זרזירערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה158/ 05/ 2תכנית מפורטת
צפוןיזרעאלים, זרזירערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים181/ 04/ 2שינוי בקו בניין
צפוןיזרעאלים, זרזירערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים279/ 05/ 2סככה חקלאית
צפוןיזרעאלים, זרזירערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה301/ 11/ 2ערר בתכנית מפורטת מק/יז/02/16443
צפוןיזרעאלים, זרזירתוכניתא/ 44תכנית אב בית זרזיר
צפוןיזרעאלים, זרזירתוכניתג/ 10173שינוי יעוד לשטח מסחרי ומגורים, שינוי למתאר, זרזיר.
צפוןיזרעאלים, זרזירתוכניתג/ 10636אזור ספורט, שינוי למתאר, בית זרזיר.
צפוןיזרעאלים, זרזירתוכניתג/ 10819שינוי יעוד למגורים ולמסחר, בית זרזיר, אבו סייאח
צפוןיזרעאלים, זרזירתוכניתג/ 11155מרכז בית זרזיר
צפוןיזרעאלים, זרזירתוכניתג/ 11217שנוי יעוד מחקלאי למגורים21/12/2000
צפוןיזרעאלים, זרזירתוכניתג/ 11220שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח ספורט - בית זרזיר
צפוןיזרעאלים, זרזירתוכניתג/ 11222בית זרזיר
צפוןיזרעאלים, זרזירתוכניתג/ 11365שינוי יעוד להקמת מסגד בזרזיר
צפוןיזרעאלים, זרזירתוכניתג/ 11405שינוי יעוד מאזור חקלאי למגורים ודרך גישה13/09/2001
צפוןיזרעאלים, זרזירתוכניתג/ 12018זרזיר הרחבת שטח למבני ציבור
צפוןיזרעאלים, זרזירתוכניתג/ 12469שינוי יעוד מחקלאי למגורים, בית זרזיר
צפוןיזרעאלים, זרזירתוכניתג/ 12938זרזיר - שכונת מזאריב ועיאדאת18/05/2005
צפוןיזרעאלים, זרזירתוכניתג/ 13088שנוי יעוד מחקלאי למגורים, זרזיר
צפוןיזרעאלים, זרזירתוכניתג/ 13204שינוי יעוד מחקלאי למגורים וחלוקת חלקה בזרזיר
צפוןיזרעאלים, זרזירתוכניתג/ 13690ת.מ. מרכז עסקים ומסחר בזרזיר
צפוןיזרעאלים, זרזירתוכניתג/ 13691שינוי יעוד למגורים ושצ"פ - בזרזיר15/03/2005
צפוןיזרעאלים, זרזירתוכניתג/ 14722שינוי בקוי בנין וחלוקה למגרשים, זרזיר23/01/2008
צפוןיזרעאלים, זרזירתוכניתג/ 1484כביש גישה לבית זרזיר
צפוןיזרעאלים, זרזירתוכניתג/ 15094שכונת עיאדאת, זרזיר
צפוןיזרעאלים, זרזירתוכניתג/ 15240שינוי יעוד מחקלאי למגורים ושצ"פ (פארק עירוני), בית זרזיר12/12/2007
צפוןיזרעאלים, זרזירתוכניתג/ 15241שינוי יעוד מחקלאי למגורים, זרזיר
צפוןיזרעאלים, זרזירתוכניתג/ 16108שטח מסחרי, בית זרזיר
צפוןיזרעאלים, זרזירתוכניתג/ 16177שינוי ייעוד מאזור חקלאי לאזור חקלאי מיוחד ודרך , זרזיר
צפוןיזרעאלים, זרזירתוכניתג/ 16178שינוי ייעוד מאזור חקלאי לחקלאי מיוחד בזרזיר
צפוןיזרעאלים, זרזירתוכניתג/ 16287מרכז בית זרזיר
צפוןיזרעאלים, זרזירתוכניתג/ 16443תכנית מתאר זרזיר17/03/2011
צפוןיזרעאלים, זרזירתוכניתג/ 16526הרחבת תחנת תדלוק בזרזיר לצורך מסחר ועסקים , זרזיר
צפוןיזרעאלים, זרזירתוכניתג/ 16933מרכז עסקים ומסחר , זרזיר
צפוןיזרעאלים, זרזירתוכניתג/ 16948שינוי יעוד משצ"פ למגורים, זרזיר17/06/2009
צפוןיזרעאלים, זרזירתוכניתג/ 17194שינוי ייעוד מחקלאי למגורים , זרזיר
צפוןיזרעאלים, זרזירתוכניתג/ 17378מגורים,מסחר ותעסוקה, זרזיר
צפוןיזרעאלים, זרזירתוכניתג/ 17465שינוי יעוד מחקלאי למסחר ומשרדים, זרזיר
צפוןיזרעאלים, זרזירתוכניתג/ 17488הרחבת אזור התעשיה זרזיר05/01/2012
צפוןיזרעאלים, זרזירתוכניתג/ 17499שינוי יעוד מחקלאי למגורים, שצ"פ ודרך משולבת, זרזיר
צפוןיזרעאלים, זרזירתוכניתג/ 17578שטח להקמת מבנים לגידול בעלי חיים, זרזיר
צפוןיזרעאלים, זרזירתוכניתג/ 17611שינוי וביטול קטע מדרך, זרזיר
צפוןיזרעאלים, זרזירתוכניתג/ 17672שינוי יעוד למסגד ומגורים בשכונת ג'ואמיס, זרזיר
צפוןיזרעאלים, זרזירתוכניתג/ 17892שנוי יעוד למגורים ושצ"פ, זרזיר
צפוןיזרעאלים, זרזירתוכניתג/ 17921שנוי מחקלאי למגורים ודרכים, זרזיר
צפוןיזרעאלים, זרזירתוכניתג/ 17922שנוי יעוד למגורים ודרכים, זרזיר
צפוןיזרעאלים, זרזירתוכניתג/ 17974שנוי יעוד מחקלאי למגורים,שכ' גריפאת, זרזיר
צפוןיזרעאלים, זרזירתוכניתג/ 18228שנוי יעוד מחקלאי למגורים, שצ"פ ומערכת דרכים, זרזיר
צפוןיזרעאלים, זרזירתוכניתג/ 18232שנוי יעוד קרקע, חלוקת מגרשים ותכנון דרכים, זרזיר
צפוןיזרעאלים, זרזירתוכניתג/ 18265שינוי בהוראות וייעודי קרקע, זרזיר
צפוןיזרעאלים, זרזירתוכניתג/ 18662שנוי יעוד למסגד ומגורים בשכונת ג'ואמיס, זרזיר
צפוןיזרעאלים, זרזירתוכניתג/ 18721הגדלת אחוזי בניה ושנוי קווי בנין באזור תעשיה זרזיר
צפוןיזרעאלים, זרזירתוכניתג/ 18726שכונת ג'ואמיס - גוש : 17502 חלקה : 2 - בית זרזיר
צפוןיזרעאלים, זרזירתוכניתג/ 18760שנוי יעוד מחקלאי למגורים והרחבת דרך קיימת, זרזיר
צפוןיזרעאלים, זרזירתוכניתג/ 18825שנוי יעוד משפ"פ למגורים, זרזיר
צפוןיזרעאלים, זרזירתוכניתג/ 18838הצעת מגרש מגורים לבית קיים ודרך גישה, זרזיר
צפוןיזרעאלים, זרזירתוכניתג/ 18984הגדלת אחוזי בניה ושנוי קווי בניין במגרש 204, בית זרזיר
צפוןיזרעאלים, זרזירתוכניתג/ 19092שנוי יעוד מחקלאי לאזור מגורים א'1 ודרך משולבת, זרזיר
צפוןיזרעאלים, זרזירתוכניתג/ 1910עיירת הבדואים קישון -זרזיר01/08/1985
צפוןיזרעאלים, זרזירתוכניתג/ 19338שינוי יעוד ממגורים והסדרת דרך גישה זרזיר
צפוןיזרעאלים, זרזירתוכניתג/ 20173שינוי יעוד משטח חקלאי למגורים ודרך משולבת ושצ"פ, בית זרזיר
צפוןיזרעאלים, זרזירתוכניתג/ 20233שינוי ייעוד משטח חקלאי למגורים ושצ"פ,זרזיר.
צפוןיזרעאלים, זרזירתוכניתג/ 20265שינויי ייעוד משטח חקלאי למתקן הנדסי - תחנת שאיבה לביוב שכונת אל היוב "זרזיר".
צפוןיזרעאלים, זרזירתוכניתג/ 20266שינויי ייעוד מחקלאי למתקן הנדסי תחנת שאיבה גו'אמיס,זרזיר.
צפוןיזרעאלים, זרזירתוכניתג/ 2510שינוי יעוד שטחים08/02/1989
צפוןיזרעאלים, זרזירתוכניתג/ 2612שינוי יעוד למגורים
צפוןיזרעאלים, זרזירתוכניתג/ 2723שינוי יעוד למגורים זרזיר
צפוןיזרעאלים, זרזירתוכניתג/ 3175שנוי יעוד לתעשיה, זרזיר - (גניזה)
צפוןיזרעאלים, זרזירתוכניתג/ 3397שנוי יעוד למגורים -זרזיר
צפוןיזרעאלים, זרזירתוכניתג/ 3595שינוי יעוד למגורים - זרזיר24/01/1991
צפוןיזרעאלים, זרזירתוכניתג/ 3882חלוקת מגרשים לבניה, בית זרזיר03/03/1983
צפוןיזרעאלים, זרזירתוכניתג/ 4058שנוי יעוד למגורים וחלוקה מחדש, זרזיר07/06/1984
צפוןיזרעאלים, זרזירתוכניתג/ 4473בטול כביש זרזיר
צפוןיזרעאלים, זרזירתוכניתג/ 4551שנוי אחוזי בניה בתקנון שנוי ל1707- , זרזיר.04/03/1990
צפוןיזרעאלים, זרזירתוכניתג/ 5054שנוי עוד לאזור ספורט -זרזיר05/03/1992
צפוןיזרעאלים, זרזירתוכניתג/ 5233שנוי יעוד למגורים - (גניזה)
צפוןיזרעאלים, זרזירתוכניתג/ 5234שינוי יעוד למגורים
צפוןיזרעאלים, זרזירתוכניתג/ 5245אזור מלאכה ותעשיה , זרזיר14/07/1988
צפוןיזרעאלים, זרזירתוכניתג/ 5330שינוי יעוד למגורים
צפוןיזרעאלים, זרזירתוכניתג/ 5723שינוי יעוד למגורים - זרזיר06/05/1990
צפוןיזרעאלים, זרזירתוכניתג/ 5834שינוי יעוד למסגד - זרזיר27/06/1990
צפוןיזרעאלים, זרזירתוכניתג/ 5865שנוי יעוד לאזורי צבור וספורט -זרזיר.02/09/1990
צפוןיזרעאלים, זרזירתוכניתג/ 5905קרית חינוך זרזיר25/10/1990
צפוןיזרעאלים, זרזירתוכניתג/ 6032שינוי יעוד למסגד, זרזיר - (גניזה)
צפוןיזרעאלים, זרזירתוכניתג/ 6606שנויים בתקנון,אזור תעשיה ומסחר- זרזיר30/05/1991
צפוןיזרעאלים, זרזירתוכניתג/ 6652שינוי יעוד משטח פרטי פתוח לבניני ציבור30/05/1991
צפוןיזרעאלים, זרזירתוכניתג/ 6853שינוי יעוד דרך לאזור מגורים -בית זרזיר30/04/1992
צפוןיזרעאלים, זרזירתוכניתג/ 6875שנוי יעוד למסחרי ומגורים - (גניזה)
צפוןיזרעאלים, זרזירתוכניתג/ 6876שנוי יעוד למגורים ומסחרי ל1707- בית זרזיר26/08/1993
צפוןיזרעאלים, זרזירתוכניתג/ 7058שנוי יעוד למגורים, בית זרזיר.
צפוןיזרעאלים, זרזירתוכניתג/ 7077בית זרזיר05/03/1992
צפוןיזרעאלים, זרזירתוכניתג/ 7243תחנת דלק ושירותי דרך -בית זרזיר17/02/1994
צפוןיזרעאלים, זרזירתוכניתג/ 7260שינוי יעוד ממסחרי לתחנת תידלוק ושירותי דרך - בית זרזיר - (גניזה)
צפוןיזרעאלים, זרזירתוכניתג/ 7292שינוי יעוד מחקלאי לאיזור תחנת תידלוק ושירותי דרך בית זרזיר11/05/1995
צפוןיזרעאלים, זרזירתוכניתג/ 7459שנוי יעוד מאזור חקלאי לאזור מגורים, בית זרזיר