תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןמטה אשר, בצתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים127/ 10/ 2בקשה לגידור אתרכולל כניסה והצבת מבנה יביל
צפוןמטה אשר, בצתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים175/ 11/ 2ערר על תכנית בינוי תב/25/2011, חוף בצת
צפוןמטה אשר, בצתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים176/ 11/ 2ערר על תכנית בינוי תב/25/2011
צפוןמטה אשר, בצתבקשה ועדה מקומיתבצת 2007/ 0010שימוש חורג למבנה לול כמסעדה
צפוןמטה אשר, בצתתוכניתג/ 10881חוף בצת - אזור קיט ונופש17/01/2002
צפוןמטה אשר, בצתתוכניתג/ 11181תכנית מתאר בצת
צפוןמטה אשר, בצתתוכניתג/ 15248מסחר במושב בצת21/05/2007
צפוןמטה אשר, בצתתוכניתג/ 15581חלוקת מגרשים מחדש, מושב בצת
צפוןמטה אשר, בצתתוכניתג/ 16481ייעוד 10 יחידות אירוח בנחלה בחלקה 6 , מושב בצת
צפוןמטה אשר, בצתתוכניתג/ 17546מתאר מושב בצת
צפוןמטה אשר, בצתתוכניתג/ 18306מתאר בצת
צפוןמטה אשר, בצתתוכניתג/ 2407תחנת תידלוק -בצת17/11/1977
צפוןמטה אשר, בצתתוכניתג/ 2835מושב בצת
צפוןמטה אשר, בצתתוכניתג/ 3459כביש גישה חוף בצת
צפוןמטה אשר, בצתתוכניתג/ 4797חלוקת מגרשים מחדש, בצת30/10/1986
צפוןמטה אשר, בצתתוכניתג/ 5499שנוי יעוד למגורים , בצת19/01/1995
צפוןמטה אשר, בצתתוכניתג/ 6005אזור קייט ונופש חוף בצת18/06/1992