תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןמטה אשר, עין המפרץבקשה ועדה מקומית14/ 18032סככת רפת
צפוןמטה אשר, עין המפרץתוכניתג/ 1210 - צפוןקיבוץ עין המפרץ15/06/1972
צפוןמטה אשר, עין המפרץתוכניתג/ 13671אזור מבני משק05/01/2006
צפוןמטה אשר, עין המפרץתוכניתג/ 16257הרחבה ושיוך דורות קיבוץ עין המפרץ
צפוןמטה אשר, עין המפרץתוכניתג/ 18254מתקן כילוי חקלאי, קיבוץ עין המפרץ
צפוןמטה אשר, עין המפרץתוכניתג/ 18421אתר קומפוסטציה ליד מט"ש עכו
צפוןמטה אשר, עין המפרץתוכניתג/ 1845עין המפרץ31/07/1975
צפוןמטה אשר, עין המפרץתוכניתג/ 18668מתקן כילוי חקלאי ותחום השפעתו, קיבוץ עין המפרץ
צפוןמטה אשר, עין המפרץתוכניתג/ 18945הרחבת קיבוץ עין המפרץ
צפוןמטה אשר, עין המפרץתוכניתג/ 18946מתקן כילוי חקלאי ותחום השפעתו, קיבוץ עין המפרץ
צפוןמטה אשר, עין המפרץתוכניתג/ 20074תכנית מתאר עין המפרץ
צפוןמטה אשר, עין המפרץתוכניתג/ 2561עין המיפרץ
צפוןמטה אשר, עין המפרץתוכניתג/ 5002חלוקת מגרשים מחדש עין המפרץ27/11/1986
צפוןמטה אשר, עין המפרץתוכניתג/ 5679שנוי יעוד למבני צבור, עין המפרץ
צפוןמטה אשר, עין המפרץתוכניתג/ 6325שינוי יעוד למבני משק - (גניזה)
צפוןמטה אשר, עין המפרץתוכניתג/ 7287שנוי ל5002- עין המפרץ
צפוןמטה אשר, עכו, עין המפרץתוכניתג/ 8287כביש מס' ,4 קטע כר' נעמן - עין המפרץ, עכו מטה אשר07/07/2005
צפוןמטה אשר, עין המפרץתוכניתג/ 8439שנוי יעוד לתחנת דלק, עין המפרץ07/09/1995
צפוןמטה אשר, עין המפרץתוכניתג/ 8832שנוי יעוד משטח חקלאי לשרותי דרך תיירות ומסחר עין המפרץ23/11/2000
צפוןמטה אשר, עין המפרץתוכניתג/ 9989התווית רשת דרכים, שטחי ניקוז, שינוי יעוד מגורים מבני ציבור ושירותים - עין המ
צפוןמטה אשר, עין המפרץתוכניתחא/ מק/ 2000/ 3תיקון לשירותי דרך, מסחר, תיירות, עין המפרץ06/05/2001
צפוןמטה אשר, עין המפרץתוכניתחא/ מק/ 2002/ 1העברת שטחי בניה מתיירות למסחר, עין המפרץ
צפוןמטה אשר, עין המפרץתוכניתחא/ מק/ 2005/ 6העברת שטחי בניה ממסחר ותיירות למסחר, עין המפרץ07/02/2006
צפוןמטה אשר, עין המפרץתוכניתחא/ מק/ 2006/ 4שינוי 4 לשירותי דרך , מסחר ותיירות - עין המפרץ16/03/2008
צפוןמטה אשר, עין המפרץתוכניתחא/ מק/ 2010/ 3איחוד וחלוקה והרחבת דרך , שינוי קו בנין, מראה המפרץ, עין המפרץ06/09/2012
צפוןמטה אשר, עין המפרץתוכניתמשצ/ 96תכנית ל צרכי רישום, עין המפרץ04/12/2003