תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןמטה אשר, שמרתתוכניתג/ 12615הרחבת קיבוץ שמרת05/04/2005
צפוןמטה אשר, שמרתתוכניתג/ 1936בית עלמין בשמרת25/12/1975
צפוןמטה אשר, שמרתתוכניתג/ 1989קבוץ שמרת
צפוןמטה אשר, שמרתתוכניתג/ 201שמרת (היוצרים)25/08/1960
צפוןמטה אשר, שמרתתוכניתג/ 4833חלוקת מגרשים מחדש שמורת והסביבה15/05/1986
צפוןמטה אשר, שמרתתוכניתג/ 5442חלוקת מגרשים מחדש
צפוןמטה אשר, שמרתתוכניתג/ 7288שנוי יעוד למבני משק-שמרת30/01/1994
צפוןמטה אשר, שמרתתוכניתג/ 8854כביש מספר 4 מחלף שמרת.
צפוןמטה אשר, שמרתתוכניתחא/ מק/ 2005/ 1הקטנת קו בנין, שמרת19/02/2006