תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןמטה אשר, רגבהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים150/ 03/ 2הקמת מתקן תקשורת קטן
צפוןמטה אשר, רגבהתוכניתג/ 10417הרחבת תחום המגורים - רגבה22/11/1999
צפוןמטה אשר, רגבהתוכניתג/ 1126כביש גישה לבי"ס אזורי ברגבה
צפוןמטה אשר, רגבהתוכניתג/ 12317מושב רגבה - תכנית מתאר09/06/2002
צפוןמטה אשר, רגבהתוכניתג/ 13024חוות לולים , מושב רגבה
צפוןמטה אשר, רגבהתוכניתג/ 13534שינוי יעוד למשתלה ומתחם לגיל הזהב
צפוןמטה אשר, רגבהתוכניתג/ 1489מושב רגבה01/01/1976
צפוןמטה אשר, רגבהתוכניתג/ 14941חוות לולים, רגבה20/11/2006
צפוןמטה אשר, רגבהתוכניתג/ 16992תוספת שטח למסחר ולמבני ציבור במתחם רגבה , מושב רגבה
צפוןמטה אשר, רגבהתוכניתג/ 18837החלפת שטחים באזור תחנת תידלוק, רגבה
צפוןמטה אשר, רגבהתוכניתג/ 1907קטע לוחמי הגיטאות -רגבה19/06/1975
צפוןמטה אשר, רגבהתוכניתג/ 31רגבה20/08/1959
צפוןמטה אשר, רגבהתוכניתג/ 7969שרותי דרך, רגבה18/12/1994
צפוןמטה אשר, רגבהתוכניתג/ 9096מושב רגבה - מתחם מסחר, תיירות ותרבות, שינוי למתאר.12/07/2000
צפוןמטה אשר, רגבהתוכניתחא/ מק/ 2000/ 2איחוד וחלוקה מחדש, ושינוי בגובה מבנים, רגבה30/04/2001
צפוןמטה אשר, רגבהתוכניתחא/ מק/ 2004/ 5שינוי קו בנין , רגבה21/12/2005
צפוןמטה אשר, רגבהתוכניתחא/ מק/ 2007/ 24מתחם למסחר ומוסדות , רגבה
צפוןמטה אשר, רגבהישות כלליתעתמ/ 09/ 918704רגבה נכסים נגד ועדה מחוזית צפון,