תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןמטה אשר, אדמיתתוכניתג/ 10582אדמית - הרחבה קהילתית21/08/2000
צפוןמטה אשר, אדמיתתוכניתג/ 12659פארק יער רמת אדמית26/12/2007
צפוןמטה אשר, אדמיתתוכניתג/ 13025מאגר אדמית20/11/2006
צפוןמטה אשר, אדמיתתוכניתג/ 16251שינוי תכנון דרום הרחבת אדמית29/06/2009
צפוןמטה אשר, אדמיתתוכניתג/ 18772איחוד וחלוקה מחדש, אדמית
צפוןמטה אשר, אדמיתתוכניתג/ 19517איחוד וחלוקה מחדש - אדמית
צפוןמטה אשר, אדמיתתוכניתג/ 2002ביוב מרכזי בקבוץ אדמית
צפוןמטה אשר, אדמיתתוכניתג/ 20187קיבוץ אדמית
צפוןמטה אשר, אדמיתתוכניתג/ 2177קבוץ אדמית28/10/1976
צפוןמטה אשר, אדמיתתוכניתג/ 4457חלוקת מגרשים מחדש07/06/1984
צפוןמטה אשר, אדמיתתוכניתג/ 7289תכנית מפורטת -אדמית
צפוןמטה אשר, אדמיתתוכניתחא/ מק/ 2004/ 7שינוי קווי בנין ותכסית, אדמית31/10/2005
צפוןמטה אשר, אדמיתתוכניתחא/ מק/ 2005/ 4שינוי קו בנין , אדמית30/01/2006