תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןמטה אשר, יחיעםתוכניתג/ 1027 - צפוןקיבוץ השומר הצעיר להתיישבות שתופית בע"מ - קיבוץ יחיעם
צפוןמטה אשר, יחיעםתוכניתג/ 12423הרחבת קיבוץ יחיעם14/06/2007
צפוןמטה אשר, יחיעםתוכניתג/ 13150אזור תעשיה ומבני משק - קביעת זכויות בניה וחלוקה
צפוןמטה אשר, יחיעםתוכניתג/ 13818מתחם לולים - קיבוץ יחיעם
צפוןמטה אשר, יחיעםתוכניתג/ 16802תכנון מחודש של קיבוץ יחיעם
צפוןמטה אשר, יחיעםתוכניתג/ 17017חלוקת אזור מגורים א' והסדרת מבני ציבור- קיבוץ יחיעם15/05/2011
צפוןמטה אשר, יחיעםתוכניתג/ 17989חוות לולים, יחיעם
צפוןהגליל המרכזי, מטה אשר, מעלה הגליל, יחיעםתוכניתג/ 18091יערות ושמורת טבע יחיעם געתון
צפוןמטה אשר, יחיעםתוכניתג/ 18385הקמת לולי פיטום, יחיעם
צפוןמטה אשר, יחיעםתוכניתג/ 1938בית עלמין יחיעם
צפוןמטה אשר, יחיעםתוכניתג/ 2559ביוב מרכזי -יחיעם23/02/1978
צפוןמטה אשר, יחיעםתוכניתג/ 5554מאסף ביוב31/05/1989
צפוןמטה אשר, יחיעםתוכניתג/ 729מבצר יחיעם05/01/1967
צפוןמטה אשר, יחיעםתוכניתג/ 990 - צפוןשחזור קרב שיירת יחיעם24/07/1969