תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןמטה אשר, חניתהתוכניתג/ 11935כביש גישה לחניתה
צפוןמטה אשר, חניתהתוכניתג/ 13085כביש גישה לחניתה
צפוןמטה אשר, חניתהתוכניתג/ 13225תכנית מתאר חניתה05/01/2006
צפוןמטה אשר, מעלה הגליל, מעלה יוסף, שלומי, חניתהתוכניתג/ 15750יערות מצובה - חניתה
צפוןמטה אשר, חניתהתוכניתג/ 17236תכנון מחדש של אזור הקהילה- קיבוץ חניתה24/03/2010
צפוןמטה אשר, חניתהתוכניתג/ 1990שמורת טבע חניתה26/02/1976
צפוןמטה אשר, חניתהתוכניתג/ 2035משק חניתה06/01/1977
צפוןמטה אשר, חניתהתוכניתג/ 4212אתר לאומי הבית הראשון, חניתה18/12/1986
צפוןמטה אשר, חניתהתוכניתג/ 4459חלוקת מגרשים קבוץ חניתה07/06/1984
צפוןמטה אשר, חניתהתוכניתג/ 6415מאגר ביוב -קבוץ חניתה17/06/1990
צפוןמטה אשר, חניתהתוכניתג/ 6690קבוץ חניתה01/10/1992
צפוןמטה אשר, חניתהתוכניתג/ 8127קיבוץ חניתה
צפוןמטה אשר, חניתהתוכניתג/ 996בית עלמין חניתה28/05/1970
צפוןמטה אשר, חניתהבקשה ועדה מקומיתחאש/ 20050090הקמת מתקן תקשורת ע"ש חברת פלאפון.
צפוןמטה אשר, חניתהישות כלליתש/ 30/ 24/ Aשמורת טבע חניתה מתוקף תוכנית ג/ 1990